Orsaker till underskott klarlagda

2018-03-29

PwC har på uppdrag av kommundirektören i Sigtuna kommun analyserat orsakerna till att Individ- och familjeomsorgsnämnden visade ett underskott på 24,8 mkr. Rapporten visar att det främst är kopplat till lägre ersättningar från Migrationsverket och till kärnverksamheten med barn och unga.

- Självklart är läget allvarligt. Men det känns bra att vi har fått en samlad bild av orsakerna till den ekonomiska situationen som i till stor del bekräftar vår egen analys. Nu kan vi sätta in åtgärder för att säkerställa att detta inte händer igen, säger Christer Wikström, kommundirektör i Sigtuna.

PwC:s rapport visar att nämndens underskott dels är kopplat till lägre ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande, dels till kärnverksamheten med barn och unga. Så som nämndens ekonomi är uppbyggd i praktiken krävs överskott inom budgeten för ensamkommande för att finansiera kärnverksamheten, menar PwC. Det innebär att nämnden får ta hela den ekonomiska risken vid förändrade ersättningssystem, i detta fall från Migrationsverket.

Rapporten visar också att det redan efter fyra månader fanns indikationer på att ekonomin inte var i balans, men att dessa signaler inte ledde till åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.

- Dessvärre kom inte detta till vår kännedom förrän i slutet av januari. Men nu finns ingen tid att vänta. Vi kommer ingående att studera PwC:s rapport, säkerställa våra rutiner och skapa tydliga åtgärdsplaner för en ekonomi i balans, säger Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun.

För mer information, kontakta:

Christer Wikström
T.f. kommundirektör, Sigtuna kommun
073-666 53 56
christer.wikstrom@sigtuna.se

Germund Jonsson
Ekonomichef, Sigtuna kommun
070-085 16 24
germund.jonsson@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Vikarierande pressekreterare, Sigtuna kommun
08-591 263 62
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan