Ökad trygghet med situationell brottsprevention

2017-12-06

Ett fokusområde i den nya budgeten som klubbades den 30 november är trygghet. Som ett led i det trygghetsskapande arbetet satsar Sigtuna kommun på situationell brottsprevention.  

- Ett exempel på område där kommunen har jobbat aktivt med situationell brottsprevention är Valsta där man identifierat otrygga platser. I samhällsplaneringen för området försöker kommunen sedan skapa levande offentliga miljöer/naturliga mötesplatser där olika typer av aktiviteter erbjuds.

- Man brukar tala om "the power of ten", det vill säga att det ska finnas minst 10 olika aktiviteter att ta del av på allmän plats - allt från att fönstershoppa till att spela spel och ta en kaffe. Det är något vi eftersträvar i vår samhällsplanering, säger Andreas Kagg Stenmalm.

Situationell brottsprevention handlar också om att få en blandning av olika människor, både män och kvinnor i olika åldrar som rör sig i området, dagtid såväl som kvällstid. En annan viktig del är att hålla området rent och fritt från klotter.

- Genom att påverka den fysiska miljöns utformning kan vi minska brottsligheten och därmed höja säkerheten så att kommuninvånarna känner sig trygga, säger Andreas Kagg Stenmalm.


För mer information, kontakta:

Anders Kagg Stenmalm 
Säkerhetssamordnare, Sigtuna kommun 
08-591 266 94
andreas.kagg-stenmalm@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller 
Pressekreterare Sigtuna kommun
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

 Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan