Nytt beslut – Sigtuna kommun satsar stort på läslyft

2015-09-29

Läsförmågan och läsförståelsen hos många unga är dålig och enligt forskning är trenden dessutom nedåtgående. Sigtuna kommun har därför beslutat om en stor läs- och skrivsatsning.
- En intressant slutsats från forskning är att det är mer avgörande för skolresultaten att eleven gillar att läsa än vilken social bakgrund föräldrarna har. Vill vi att våra elever ska lyckas i skolan och rusta dem för framtiden måste vi lägga kraft och resurser på att se till att barnen läser, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 
Barn- och ungdomsnämnden fattade i kväll beslut om Läslyft Sigtuna.
I förslaget ingår åtgärder om läsombud, ökad bemanning i skolbibliotek, cirkulationsbibliotek, ett gemensamt bokningssystem för skolbibliotek och folkbibliotek, stimulans till lärare som jobbar nyskapande med litteratur samt framtagandet av en rapport över läs- och skrivförmåga hos elever i årskurs F-3 för återrapport till nämnden i maj 2016.

- Att inleda en försöksverksamhet med läsombud är en viktig åtgärd. Vi vill även se en ökad ambitionshöjning för att skapa framtidens skolbibliotek i Sigtuna kommun. Att öka bemanningen är ett första steg och vi kommer sedan gå vidare och fortsätta utvecklingen av våra skolbibliotek, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Ali Wandi (S), vice ordförande.
 
Enligt den statliga litteraturutredningen, Läsandets kultur, syns en tydlig nedgång av läsande under senare år, främst bland unga. De ungas läsförmåga har också minskat påtagligt under en lång följd av år, vilket betyder att en allt större andel har svårt att förstå och tillgodogöra sig texter på ett tillfredställande sätt. I den senaste Pisa-undersökningen hade en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige bristande funktionell läsförmåga. En sämre läsförmåga påverkar det abstrakta tänkandet och därmed blir en rad skolämnen lidande. Det gäller även ämnen som matematik och naturvetenskap.
 
- Sigtuna kommuns skolutvecklingsarbete är framgångsrikt. Våra medarbetare har utvecklat sin förmåga att möta barns och elevers behov i allt större grad. Genom ett språkutvecklande arbetssätt kommer barn och elever att få tillgång till ett rikare språk, vilket är nödvändigt, inte minst för högre studier. Barn- och ungdomsnämnden vill fortsätta utvecklingen och förvissa sig om att den startade fortbildningen i god läs- och skrivutveckling fortgår och utvecklas, säger Pernilla Bergqvist (FP) och Ali Wandi (S).
 
Presskontakt:
 
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se
 
Robert Andersson
Politisk sekreterare (FP)
073-666 53 91
robert.andersson@sigtuna.se
 
Isabelle Ljungberg
Politisk sekreterare (S)
Mob: 070-420 04 11
isabelle.ljungberg@sigtuna.se
 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan