Nya verktyg ska minska risken för våldsbejakande extremism

2017-04-06

Sigtuna kommun ska jobba mer aktivt för att förhindra att kommuninvånare lockas av våldsbejakande extremism. Därför har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan med ett antal verktyg som ska hålla de våldsbejakande aktiviteterna på en låg nivå.

- Handlingsplanen är en del i vårt trygghetsarbete i kommunen. Vi har redan kommit en bit på väg men vi måste ständigt arbeta aktivt med dessa frågor, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S).

Sigtuna kommun är inte mer drabbad än andra av våldsbejakande extremism. Under de senaste åren har ett fåtal aktiviteter registrerats. Ett bra förebyggande arbete ska hålla nivån fortsatt låg och öka tryggheten.

- Att identifiera personer som riskerar att hamna i klorna på våldsbejakande extremister innan det är för sent är en huvudlinje i handlingsplanen. Att hindra, från början, vanliga människor att förvandlas till brottslingar och mördare. Redan nu har över tusen anställda utbildats, säger kommunalrådet Dan Rosenholm (L).

- Vi har nu en helt enad front i Sigtuna kommun, alltså full politisk enighet mellan alla partier, i vår gemensamma och förebyggande kamp mot allt vad våldsbejakande extremism heter, alltså nolltolerans, säger Karolina Windefalk (Mp), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

I handlingsplanen finns ett antal riktlinjer som Sigtuna kommuns förvaltningar kommer att arbeta efter:

 • Kommunen ska förbättra möjligheten att ta emot orosanmälningar om våldsbejakande extremism genom en speciell oroslinje.
 • I de samverkansorgan som redan finns, som till exempel brottsförebyggande rådet, ska arbete mot våldsbejakande extremism lyftas in.
 • Sigtuna kommuns personal ska regelbundet utbildas i hur tecken på våldsbejakande extremism känns igen och rapporteras. De första utbildningarna genomfördes redan under 2016, och över 1 000 kommunanställda har gått utbildningarna.
 • I de möten som dagligen sker med kommuninvånare ska kommunföreträdare ta tillfället i akt att ta upp frågor om demokrati, åsiktsfrihet och våld som metod.
 • Om det skulle uppstå oro kring våldsbejakande extremism på till exempel en skola eller inom en förening ska Sigtuna kommun se det som ett tillfälle att föra dialog kring ämnet och ta chansen att bidra med kunskap.
 • Sigtuna kommun ska ta fram en situationsbild som beskriver om vilken grad av aktivitet av våldsbejakande extremism som finns. Lägesbeskrivningen ska tas fram tillsammans med bland annat polis och Säpo och uppdateras varje år.
 • Om det kommer indikationer på att kommuninvånare förespråkar våld som metod ska det alltid rapporteras till kommunens säkerhetsansvariga.

I handlingsplanen finns också instruktioner för hur kommunanställda ska agera om en mer akut situation skulle uppstå, till exempel om en kommuninvånare uppmuntrar till att använda våld som metod.

- Med handlingsplanen, och de utbildningar som har hållits för personalen, har vi skapat bra förutsättningar för att förebygga våldsbejakande extremism i vår kommun, säger tf biträdande kommundirektör Helen Kavanagh Berglund.

Fakta: Våldsbejakande extremism

 • Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. Gemensamt för de miljöer som presenteras i det här materialet är hatet och våldet. Det som skiljer dem åt är ideologierna.
 • Den nationella samordnaren har identifierat tre former av våldsbejakande extremism – vänsterextremism, högerextremism och islamistisk extremism.
 • 1100 kommunanställda har deltagit i utbildningar med syfte att stärka personalens kunskap inom området våldsbejakande extremism.
 • Arbetet med att ta fram Sigtuna kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism leddes av Carlos Rojas.

Källa: Samordnaren mot våldsbejakande extremism, Sigtuna kommun

Kontaktpersoner

Henrik Josephson, Tf pressekreterare
Telefon: 08-591 260 24, 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Sara Bertilsson (S), politisk sekreterare
Tel: 08-591 26 026
E-post: sara.bertilsson@sigtuna.se

Pernilla Bergqvist (L), politisk sekreterare
Tel: 073-707 03 40
E-post: pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan