Nya medlemmar i Sigtuna kommuns konstråd

2011-09-21

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden bildades Sigtuna kommuns konstråd den 1 maj 2007. Konstrådets uppgift är att bland annat vid större utsmyckningar agera jury samt lyfta frågan om konsten i kommunen. Ett exempel på detta är den tävling som precis har genomförts om vilket konstverk som ska ersätta ”Blå Urna”, vilket är anstiftat av Konstrådet.

Enligt nämndens beslut ska en ny föreningsrepresentant konstnär utses till rådet vartannat år. Hans Kündig och Inger Kraft har varit med i två år och deras förordnande är därmed slut. De ersätts av:

  • Karen Salmose – ordförande i Sigtuna kulturförening. Karen är sedan många år en viktig del i kommunens kulturliv. Otaliga är de arrangemang där hon har varit en drivande kraft. 
    Anna-Karin Wetzig – konstnär. Anna-Karin är en spännande konstnär i kommunen som är i ständig utveckling. Anna-Karin var en av de konstnärer som Konstrådet bjöd in till att delta i konsttävlingen. Hon är dessutom ordförande i Märsta Kulturförening.

Konstrådet i Sigtuna kommun består från och med den 1 oktober 2011 därmed av:

  • Anna Johansson (S) kultur- och fritidsnämnden
  • Rolf Jangbratt (M) kultur- och fritidsnämnden
  • Anna-Karin Wetzig konstnär
  • Karen Salmose, Sigtuna Kulturförening
  • Lars Palmér chef kultur- och ungdomsenheten, Kultur och Fritid
  • Karin Andén kultursekreterare, Kultur och Fritid
  • Yong-A Kang park- och gatuchef, Stadsbyggnadskontoret

 

Anna Johansson och Rolf Jangbratt är utsedda av kultur- och fritidsnämnden och sitter mandatperioden ut. Övriga sitter i rådet i formen av sin tjänstefunktion. Lars Palmér är sammankallande och ordförande i rådet.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation