Nya Märsta Centrum

2010-07-02

Sigtuna kommuns politiska ledning presenterade idag tillsammans med FastPartner en investering på 700-750 miljoner kronor i Sigtuna kommun:

Nya Märsta Centrum

Illustration: Megaron Arkitekter 

Nya Märsta Centrum

Sigtuna kommuns politiska ledning (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) presenterade tillsammans med FastPartners VD vid en presskonferens fredagen den 2 juni, förslag till en investering på 700-750 miljoner kronor för ”Ett nytt Märsta Centrum”. Det handlar om en ny galleria, nya lokaler för retail i övrigt, 200-300 nya bostäder, nytt badhus, ny kulturskola, nytt stadsbibliotek, bowlinghall, konsthall med mera.

Den politiska majoriteten konstaterar att Sigtuna kommun växer och utvecklas, att invånarantalet passerar snart 40 000 och antalet arbetstillfällen uppgår till 26 000. Bostadsbyggandet i kommunen är högst i länet och ingenstans i landet byggs fler hyresrätter per person.

I centralorten Märsta bor tre av fem kommuninvånare, och att stärka Märstas karaktär av stadsmiljö och bygga samman samhället är viktiga politiska mål. 

Satsning på kultur och fritid

Ett nytt, större stadsbibliotek i två plan planeras, liksom en konsthall, något som kommunen saknar idag. Kulturskolan har en lång kö av intresserade och behöver byggas ut kraftigt, bland annat med nya, ändamålsenliga lokaler.
Ett nytt badhus behövs då det gamla i Valsta är slitet och ska avvecklas. Intresset för en bowlinghall är stort, gärna med servering i närheten. Seniorernas hus ska ha plats för möten, utbildningar, anhörigföreningen och väntjänsten, och där ska man också kunna möta de tjänstemän som har ansvar för seniorfrågor.

 

OPS-lösning

Sigtuna kommun ska inte köpa Märsta Centrum. En OPS-lösning (Offentlig privat samverkan) är den modell som kommer att föreslås. Då står FastPartner för investeringar och byggande, medan kommunen blir en framtida långsiktig hyresgäst i de olika lokalerna.

 

Avsiktsförklaring

I augusti avser Sigtuna kommun och FastPartner att teckna en gemensam avsiktsförklaring. Utbyggnaden ska ske i etapper och inleds med nytt stadsbibliotek och konsthall. Detaljplanearbetet beräknas komma igång under hösten.
Planerna för det nya Märsta Centrum kommer att behandlas vid ett extra kommunfullmäktige sammanträde den 19 augusti.

 

Uttalande från den politiska ledningen:

Märstas invånare säger i våra rådslag att ett bra utbud av butiker och service är viktigt för trivseln, och vi vill att fler ska kunna erbjudas att bo centralt.
Nya Märsta Centrum kommer inte direkt konkurrera med stora kommersiella centra i närheten. Istället vill vi skapa trivsel, attraktivitet och hållbarhet i centrala Märsta genom att utveckla och komplettera butiksutbudet och föra in ett stort inslag av kultur- och fritidsaktiviteter, kommunal service och många bostäder.

Tydligare entréer, ett större butiksutbud och inglasade affärsgator finns i planerna, liksom 200-300 nya bostäder, bland dem trygghetsboende och seniorboende. Förtätning av kvarteren och en blandning av högre och lägre hus kommer att bidra till en öppnare och vackrare stadsmiljö i Märsta Centrum.

Nybyggda bostäder och andra lokaler ska ha låg energiförbrukning och inglasningen av gatorna kommer att spara energi.
Beroendet av bil, både för att handla och för kultur- och fritidsaktiviteter, måste minska. Daglig service ska inte ligga vid motorvägarna. Dessutom har Nya Märsta centrum bra utbud av kollektivtrafik som ska tas tillvara bättre.

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande 
Bosse Andersson (C), kommunalråd 
Britt Lundin (MP), ordförande MP Sigtuna kommun

För ytterligare information vänligen kontakta

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, tfn 073-633 87 85
Bosse Andersson (C), kommunalråd, tfn 073-661 04 02
Britt Lundin (MP), ordförande MP Sigtuna, tfn 070-421 82 35
Kerstin Söderström, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 98

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument