Ny skolorganisation ska bidra till trygghet och goda studieresultat

2018-01-31

Sigtuna kommun satsar på fler mellanstadie- och högstadieplatser och tillgodoser medborgarnas önskemål i större utsträckning vid skolvalen. Det är några av förändringarna i kommunens nya skolorganisation i Valsta/Steningeområdet. Syftet är att ge alla elever en stabil skolgång och möjlighet att uppnå goda studieresultat.

- Samtliga skolor som fått i uppdrag att utöka sin verksamhet uppvisar goda studie- och värdegrundsresultat och har ett starkt ledarskap, säger Susana Olsson Casas, chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Under 2017 fattade Sigtuna kommun beslut om att avveckla Valstaskolans mellanstadium. Bortval, sjunkande resultat och svårighet att rekrytera behöriga lärare ansågs inte vara långsiktigt hållbart. Sedan i höstas har de efterföljande planerna på en satsning på hela området tagit form.

- Sigtuna kommun växer och i de förändringar vi nu gör har vi tagit hänsyn till behovet av såväl mellanstadie- som högstadieplatser och önskemål om skolplacering som vi fått från både vårdnadshavare och elever, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Johan Henrikson (M), vice ordförande och Lars Andersson (S), 2:e vice ordförande.

Kommunens beslut om ny skolorganisation, som togs den 30 januari, gäller från och med hösten 2018. Satsningen innebär bland annat en utveckling av Sagaskolan (idag F-3) och Eddaskolan (idag F-4) till låg- och mellanstadieskolor. Det betyder att alla elever som börjar i förskoleklassen i Steninge/Valstas skolor kan gå kvar i sina skolor till och med årskurs 6.

I planerna ingår också en satsning på områdets högstadieverksamhet. Det innebär att eleverna i årskurs 6 på Galaxskolan och Steningehöjdens skola har en garanterad plats på en ny högstadiedel på Steningehöjdens skola. På sikt kommer eleverna i området att erbjudas plats i två högstadium, den geografiska placeringen av det andra högstadiet är ännu inte bestämd. Valstaskolans högstadium har under läsåret gjort framsteg vad gäller kvalitet och trygghet, dock från mycket låga nivåer.

- Valstaskolans rykte har inte förändrats i samma takt. Vi har under flera år sett att allt färre väljer att tacka ja till sin garanterade plats på skolan för att istället söka sig till andra skolor, till och med bortom kommunens gränser. Nämnden har därför beslutat att stoppa intaget till årskurs 7 till hösten, säger Pernilla Bergqvist (L), Johan Henrikson (M) och Lars Andersson (S) i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunen ser också ett behov av ytterligare platser för årskurs 7 i andra kommundelar. Därför kommer Centralskolan att erbjuda sina elever i nuvarande årskurs 6 att även gå sina högstadieår på skolan.

 

För mer information, kontakta:

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande barn- och ungdomsnämnden, Sigtuna kommun
073-707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Johan Henrikson (M)
Vice ordförande barn- och ungdomsnämnden
073-345 89 02

Lars Andersson (S)
Andre vice ordförande barn- och ungdomsnämnden
070-5557 87 40

Susana Olsson Casas
Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun 
08-591 266 01
susana.olsson-casas@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig, Sigtuna kommun

073-666 53 36

anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan