Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun

2012-08-27

Bygget av en ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall är igångsatt i Sigtuna kommun. Kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslut innebär en investering på ca 150 miljoner kronor och skall stå färdigt i etapper under 2014.

Märsta bibliotek och konsthall  Ritning Märsta bibliotek och konsthall.
Klicka på bilderna ovan för en större version.
Bygget av en ny kulturskola gör det möjligt för hundratals nya barn och ungdomar att ta del av skolans viktiga verksamhet, biblioteket blir större och får ett helt våningsplan enbart för barn- och ungdomslitteratur och konsthallen blir kommunens första riktiga offentliga utställningsyta för konst.

Sigtuna kommun och Märsta centrums ägare, FastPartner, tecknade i augusti 2010 en avsiktsförklaring för att utveckla och rusta upp Märsta centrum. Arbetet med utredningar, tekniska undersökningar och planering har sedan dess pågått för fullt. Målet är ett välfungerande, attraktivt och klimatsmart centrum. Det ska innehålla kommersiell och offentlig verksamhet, bostäder och utgöra ett viktigt kulturellt nav i kommunen.

Ny kulturskola

Nu byggs en helt ny byggnad på 3 000 kvadratmeter till en investeringskostnad på ca 92 miljoner kronor, tillkommer gör kostnader för inredning och teknik. Investeringen innebär att all verksamhet får ändamålsenliga lokaler och att man kan utveckla den befintliga verksamheten (sång, dans, instrument) med ytterligare ca 260 barn och ungdomar. Utöver detta kommer den nya Kulturskolan erbjuda helt ny verksamhet inom bild och form, digitalt bildskapande/film/foto, musikskapande, musikproduktion och all världens musik och dans. Ytterligare hundratalet elever kommer att kunna beredas platser inom de nya verksamhetsområdena.

Sigtuna kommun har under flera år satsat på Kulturskolans utveckling och verksamhet. Under perioden 1998-2009 fördubblades antalet barn och ungdomar i verksamheten. Trots den kraftfulla utbyggnaden av kulturskolans populära verksamhet har kön växt. Kommunledningen fattade därför beslutet att göra en kraftfull utbyggnad och i ett slag erbjuda flera hundra nya platser.

Nytt bibliotek och ny konsthall

Det nya stadsbiblioteket placeras i en ny trevåningsbyggnad på 1 720 kvadratmeter, där bibliotekets verksamhet inryms i två plan och den nya konsthallen i ett plan. Investeringen i den nya byggnaden ligger på ca 50 miljoner kronor. Tillsammans med det nya biblioteket i Sigtuna och planerna på ett nytt bibliotek i Valsta kommer kommunledningen att ha investerat i tre helt nya bibliotek inom en sexårsperiod.

Det nedre planet kommer att vara helt tillägnat barn- och ungdomslitteratur, totalt nästan 200 hyllmeter, barnvagnsparkering och Sagans skog. Mittenplan kommer att vara tillägnad vuxenlitteratur, ca 800 hyllmeter, med ny teknik, grupprum, tyst läsdel, trådlöst nätverk och kommer att påminna om en japans solfjäder.

I och med bygget av en konsthall kommer Sigtuna kommun att få sin första anpassade lokal för konstutställningar och liknande arrangemang, som kommer att inrymmas högst upp i byggnaden. Utöver utställningsytan kommer det bland annat att finnas utrymme för ”prova på”-verksamhet för barn, med bland annat ett våtrum.

Vinterträdgård

Kulturskolan länkas ihop med biblioteket och konsthallen med en vinterträdgård, där det kommer att finnas möjligheter till arrangemang i anslutning till en mindre scen, reception och caféverksamhet. Vinterträdgården kommer också att vara en förbindelsegång mellan centrum och Södergatan, på ca 315 kvadratmeter. Investeringskostnaden uppgår till ca 10 miljoner kronor.

- Det investeras nu 150 miljoner kronor i att skapa ett kulturnav i Märsta centrum, lägg därtill inköp av litteratur, teknisk utrustning med mera så inser man snabbt att detta är en jättesatsning på kulturen i Sigtuna kommun. Kommunledningen tar på detta vis tillsammans med centrumägaren FastPartner ansvar för att få ett bra och levande centrum. Detta är ett bra exempel på privat och offentlig samverkan där var och en drar sitt strå till stacken, säger Anders Johansson (S), kommunalråd, i en kommentar.

- Våra barn och ungdomar kommer med de nya verksamheterna i Kulturskolan att komma i kontakt med skolämnen på ett helt nytt sätt. De nya möjligheterna till musik- och filmproduktion innebär till exempel att de behöver använda datorprogram som ofta kräver goda språkliga kunskaper och kunskaper i matematik. På så vis kan de nya verksamheterna vara med och bidra till att få fler barn att uppnå kunskapsmålen, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden.

- Det är härligt att det nya stadsbiblioteket och kommunens första konsthall äntligen har börjat byggas. De är efterlängtade och kommer att bli ett positivt tillskott för kommunens invånare och Märsta centrum. Biblioteket, konsthallen och Kulturskolan kommer att bidra till att göra centrum till en mötesplats, den stadskärna som Märsta behöver, säger Anna Johansson (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, i en kommentar.

Ytterligare information
Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira, 0727-27 67 92
Anna Johansson (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, 0702-69 91 13
Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, 0739-62 96 60

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan