Multikompetent team ska ge stöd åt elever

2016-01-29

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att inrätta ett mobilt multikompetent team med specialkompetenser i form av speciallärare/specialpedagoger och psykologer för att möta elever i behov av särskilt stöd.

- Det är ett viktigt beslut som kommer att innebära en förstärkning och satsning på elever i behov av särskilt stöd. Ökade resurser till det förebyggande arbetet, tidiga insatser och handledning är betydelsefullt för att skapa ännu bättre förutsättningar för inlärning, utveckling och bra skolresultat samt att våra barn och unga mår bra, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande för barn-och ungdomsnämnden.

Det mobila multikompetenta teamet ska fungera som ett komplement till övrig elevhälsa och ska kunna anlitas av en rektor för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Teamet ska också arbeta med handledning och kompetensutveckling av lärare, arbetslag och skolledningar på plats i skolan.

Teamet kan dessutom på uppdrag av rektor utföra en pedagogisk kartläggning av elever och hjälpa skolan att i praktiken anpassa lärmiljö för eleven utifrån elevens specifika behov. Syftet är att eleven ska kunna återgå till sin ordinarie skolgång.

- Jag ser fram emot att detta team ska komma på plats. För att hitta de bästa lösningarna för våra elever och för att effektivt stödja våra lärare och rektorer behöver vi ökad samverkan. Ett mobilt team sammansatt av olika kompetenser kan verkligen göra skillnad och se individerna, strukturerna men också lösningarna från ett bredare perspektiv, säger Ali Wandi (S), vice ordförande barn-och ungdomsnämnden.

Projektet förväntas dra igång den 1 augusti detta år och prövas under 2 år. Teamet ska bestå av tre personer. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 2,8 miljoner kronor per år.

Presskontakter:

Robert Andersson
Politisk sekreterare (L)
073-666 53 91
robert.andersson@sigtuna.se

Isabelle Ljunbgberg
Politisk sekreterare (S)
Mob: 070-420 04 11
isabelle.ljungberg@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan