Miljöproblemen på Norrbackaskolan kommer att åtgärdas

2018-09-03

Sigtuna kommun har utrett inomhusmiljön på Norrbackaskolan, då personer som regelbundet vistats i lokalerna vittnat om hälsoproblem. 
- För oss är personalens och elevernas hälsa viktigast, därför drev vi på om att göra en utredning av inomhusmiljön nu under våren, säger Susana Olsson Casas, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Det var under vintern/våren 2018 som Sigtuna kommun i samarbete med fastighetsägaren Rikshem beställde en byggnadsteknisk undersökning av hus A, B och C på Norrbackaskolan, och i slutet av april genomfördes även en besiktning av Idrottshallen, hus K. Detta efter att det framkommit att personal fått problem med bland annat ohälsa i luftvägar och slemhinnor.
Enligt provtagningarna är det fuktangrepp i ytterväggar och golv i några av skolans byggnader, detta på grund av konstruktionsfel vid byggnadernas uppförande.
I ett första skede har de två byggnaderna mot skogen, hus C och K, dränerats för att förhindra ytterligare fukt. Arbete pågår nu med att åtgärda väggar och golv i den byggnad som gymnastikhallen ligger i och det arbetet beräknas vara klart i oktober-november.
 

Hus C, där omkring hundra barn har sin dagliga undervisning, slöjd samt fritids, kommer även det att åtgärdas under hösten.

- Det är inte någon fara att vistas i lokalerna enligt de värden som uppmätts, då värdena håller sig inom de acceptabla gränserna. Mer besked om åtgärdsplanerna kommer inom kort, säger Percy Tollebrant, tf fastighetschef på Sigtuna kommun.

Vid ytterligare frågor, kontakta:
Percy Tollebrant
Tf fastighetschef 
08-591 260 66
percy.tollebrant@sigtuna.se


Susana Olsson Casas
Förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen
073-666 31 76
susana.olsson-casas@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan