Miljöpris och bokrelease på Sätunaskolan

2011-03-31

Måndag den 4 april delar Sigtuna kommun ut pris till de skolor som har sparat mest el under hösten. Prisutdelningen sker vid en ceremoni på Sätunaskolan. Samtidigt är det bokrelease för ”Handbok för planetskötare” ett resultat av 4 000 grundskoleelever i Sigtuna kommun som med sina 20 000 idéer har sagt vad de vill göra för miljön och uppmanat andra att anta utmaningen.

Media är välkommen att delta

Datum: måndag 4 april
Tid: kl 12.00
Plats: Sätunaskolans skolgård, Södergatan 57, Märsta

Kommunalrådet Anders Johansson (s) inledningstalar.
Per Snöbohm, Naturskolans rektor visar upp ”Handbok för planetskötare” och berättar om dess tillkomst och syfte.
Hans Åhnberg, skolchef delar ut diplom och pris till energitävlingens vinnare.

Priset är ett erkännande till vinnarna av en energispar-tävling som kommunens verksamheter deltagit i under 2010. Bland alla deltagare var skolorna de flitigaste spararna. Priset går till 7 skolor som bidragit mest till minskad elförbrukning - Kulturskolan, Sätunaskolan, Valstaskolan, Centralskolan, S:ta Gertruds förskola, Saga förskola och Rävsta skola.

Det är också skolorna i Sigtuna kommun och dess elever som har skapat innehållet i ”Handboken för planetskötare” som lanseras i samband med prisutdelningen. Boken bygger på barnens händer med miljölöften som förmedlar många värdefulla miljötips.
Boken kommer bland annat att användas i undervisning för att integrera klimatfrågan i flera ämnen som geografi, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa etc. Den kommer även att tas fram i en engelsk version och få en vidare spridning.

Energisparpriset

Sigtuna kommun är sedan flera år en eko-kommun och arbetar på olika sätt för att värna om miljön och klimatet. Under 2010 har flera insatser gjorts för att spara energi. En av dessa har varit elspartävlingen där kommunens alla verksamheter tävlade om vem som minskade sin elförbrukning mest jämfört med samma period året innan.

Tävlingen var en del av ett större energieffektiviseringsprojekt med fokus på hur vårt beteende påverkar elförbrukningen i kommunens verksamheter. Genom energironder, en informationskampanj med energispartips samt elspartävlingen, gjordes kommunens personal, skolelever, boende och andra uppmärksamma på hur deras beteende påverkar energiförbrukningen. Kulturskolan har sparat mest - 21,4 procent jämfört med året innan, nästan 3000 kWh under oktober-november 2010.

- Oj vilken överraskning! Vi har försökt bli bättre på att stänga av datorer och släcka efter oss, men att det skulle nå så långt hade jag aldrig trott, säger Marianne Clausén, tf rektor på Kulturskolan. Nu ska vi bli ännu bättre!

Engagerade elever och lärare har tillsammans bidragit till en minskad elförbrukning genom att släcka lampan, stänga av torkskåpet och dra ut kontakter.

Handbok för planetskötare

För att utöka förståelsen kring energi och klimatfrågor samt ge eleverna i Sigtuna kommun hopp om framtiden anordnade Naturskolan bland annat guidade visningar av utställningen ”Klimatgreppet” för elever i åk 1-9 samt personal i kommunens förskolor och grundskolor under hösten 2009.

Visningarna anpassades efter ålder och Naturskolan gav förslag till efterarbete i klassrummen för att fördjupa barnens behållning av utställningen. Därmed blev utställningen ett stöd till kursplanernas mål om energi, hållbar utveckling mm.
Inspiration ledde till fortsatt arbete

Det medvetna fokus på miljötänkandet resulterade i att alla elever i skolan ritade ”klimathänder” där de gav tips på energibesparande åtgärder för framtiden. Händerna fick sedan, tillsammans med elever och Naturskolans lärare, åka med till klimatkonferensen i Köpenhamn och där visades upp för beslutsfattare i hela världen.

Vi vill dokumentera och inspirera andra

För att ge de tänkta tankarna en ökad spridning och visa erkännande för det fantastiska arbete som eleverna i Sigtuna kommun gjort dokumenterade vi arbetet i ”Handbok för planetskötare”.  En bok som bland annat ska bli en lärobok i Naturskolans ”Planetskötarutbildning”.

Boken är också tänkt att ges som gåva till deltagarna i Tällberg Forum som i sommar samlar människor från hela världen i Sigtuna för att diskutera hållbar utveckling för vår jord.

För mer information vänligen kontakta
Om energisparpriset: Lisa Henningsson, Kommunledningskontoret
073-661 05 66.
Om Planetskötarboken: Per Snöbohm, rektor på Naturskolan, 08-592 522 65
Anders Johansson, (s) kommunalråd Sigtuna kommun, 0736-33 87 85.
Se även http://klimatresan.blogg.se/

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument