Mer ekologisk mat i Sigtuna kommuns verksamheter

2010-02-09

Andelen ekologiska livsmedel ökar rejält i Sigtuna kommuns skolor och förskolor, det visar den kartläggning som gjorts för år 2009. Under förra året var 15,3 procent av den mat som serverades ekologisk, en ökning med 5,4 procentenheter jämfört med föregående år.

- Att servera bra mat till våra barn är viktigt och målsättningen för i år är att var fjärde tallrik som serveras i alla våra verksamheter ska vara ekologisk. Därför känns det bra att vi redan i dag är god väg mot målet på 25 procent, säger Gun Eriksson (S), ordförande i barn-och ungdomsnämnden. 

Målet för Sigtuna kommun är att 25 procent av alla livsmedel i de kommunala verksamheterna ska vara ekologisk före utgången av 2010. Det är den nivå som Sveriges Riksdag även har satt som inriktningsmål för offentlig verksamhet.

Förutsättningarna att Sigtuna kommun når 25 procentsmålet  under 2010 är goda. Sedan första januari serveras ekologisk mjölk i alla skolor och under 2009 gjordes även en satsning på utbildning kring ekologisk och klimatsmart mat för kokerskor, personal inom äldreomsorgen och hem och konsumentkunskapslärare. Ett arbete som förväntas ge resultat under året.

Sigtuna kommun kommer även att upphandla ett nytt livsmedelsavtal vilket möjliggör för fler ekologiska alternativ framöver. 

Det är inte bara i Sigtuna kommuns skolor och förskolor som andelen ekologisk mat blivit högre. Inom socialförvaltningen har andelen ekologiska livsmedel ökat med 3,1 procentenheter, från 2,2 procent till 5,3 procent under 2009. Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter visar samma trend. Under 2009 ökade man andelen från 4,5 procent till 5,7 procent. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gun Eriksson ( S), ordförande  barn- och ungdomsnämnden     070-633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun        073-661 35 59

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan