Maktskifte i Sigtuna kommun

2017-09-21

 

Under ett extrainsatt Kommunfullmäktige under torsdagskvällen den 21/9 klubbades en ny politisk ledning igenom och Sigtuna kommun styrs därmed av sex samarbetande partier som går under namnet Regnbågskoalitionen.
Kommunstyrelsens ordförande är Olov Holst (M).

Det var i våras som Liberalerna och Miljöpartiet valde att avbryta sitt samarbete med Socialdemokraterna och istället bilda koalition med Moderaterna (M), Samling för Sigtuna (SfS), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).
De sex partierna, som kallar sig för Regnbågskoalitionen, har tillsammans 25 av de 51 mandaten i Kommunfullmäktige, som även består av ledamöter från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Under ett extrainsatt Kommunfullmäktige under torsdagskvällen 21 september fick Regnbågskoalitionen igenom förslaget att entlediga de nämndpresidier (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) samt alla ledamöter och ersättare i de helägda kommunala bolagen där det inte redan satt någon politiker från koalitionen, och ersätta dem.
Olov Holst (M) valdes till ordförande i kommunstyrelsen.
Samtliga gruppledare:
Pernilla Bergqvist (L)
Lars Björling (SfS)
Karsten Bjärbo (KD)
Gill Brodin (C)
Olov Holst (M)
Karolina Windefalk (MP)

 

Nedan följer lista på alla nämnders och helägda kommunala bolags presidier.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, Ordförande kommunstyrelsen (M) 070-663 06 62

Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Lars Björling, gruppledare (SfS) 070-592 52 75

Karsten Bjärbo, gruppledare (KD) 070-891 61 60

Gill Brodin, gruppledare (C) 070-778 58 00

Karolina Windefalk, ordförande (MP) 070-714 52 64

Pernilla Bergqvist, gruppledare (L) 073-707 03 40

 

Kommunstyrelsen

Ordförande: 

Olov Holst (M)                                        

                                           

Vice ordförande:                                      

Karolina Windefalk (MP)                        

                                           

2:e vice ordförande                                  

Mats Weibull (M)                                     

                                           

Oppositionsråd                                        

Ibrahim Khalifa (S)

 

Kultur- och fritidsnämnden                                       

Ordförande:                       

Lars Björling (SfS)                                   

                                           

Vice ordförande:                                      

Gunnar Balfe (M)                                    

                                           

2:e vice ordförande:                                 

Marie Axelsson (S)

 

 

Äldre- och omsorgsnämnden

Ordförande:                       

Karsten Bjärbo (KD)                               

                                           

Vice ordförande:                                      

Josefin Brodd (M)                                    

                                           

2:e vice ordförande:                                 

Gunilla Johansson (S)                              

                                           

Ersättare 2:e vice ordförande:                                       

Erna Wallström (S)

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden           
Ordförande:                                                                     

Mattias Askerson (M)                                                                          

                                                                                      

Vice ordförande:                                                                                 

Lars-Göran Mellberg (L)                                                                     

                                                                                      

2:e vice ordförande:                                                                            

Mia Hämäläinen Persson (S)                                                                                     

                                                                                      

Ersättare 2:e vice ordförande:                                                                                   

Steffen Oxenvad (S)          

 

Barn- och ungdomsnämnden

Ordförande:

Pernilla Bergqvist (L)

Vice ordförande:
Lars Andersson (S)

2:e vice ordförande:
Johan Henrikson (M)

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ordförande:

Karolina Windefalk (MP)

Vice ordförande:
Thore Nyman (S)

2:e vice ordförande:
Anna Malm Kelfve (M)

 

Bygg- och trafiknämnden 

Ordförande: 

Mats Weibull (M)                                     

                                           

Vice ordförande:                                      

Jan Franzén (MP)                                     

                                           

2:e vice ordförande:                                 

Evalena Lindqvist (S)                              

                                           

Ersättare 2:e vice ordförande                                        

Ronnie Lundin (S)                                                                                                    

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande:                                             

Gill Brodin (C)                                                              

                                                                

Vice ordförande:                                                            

Lars Lagerdahl (M)                                                                                                                      

2:e vice ordförande:                                                       

Abir Karademir (S)
                                                                

 

Valnämnden 

Ordförande:                       

Sven-Ingvar Holmgren (M)                      

                                                                

Vice ordförande:                                      

Annika Nilsson (S)                                  

 

 

Krisledningsnämnden

Ordförande:                       

Olov Holst (M)                                        

                                           

Vice ordförande:                                      

Karsten Bjärbo (KD)

 

SigtunaHem AB

Ledamöter:                                              

Peter Kockum (M), ordförande                                                           

Kjell Holmgren (M), vice ordförande                                                  

Annelie Henrikson (M)                                                  

Roger Uddmäre (L)                                                        

Ibrahim Khalifa (S)                                                       

Thore Nyman (S)                                                           

Marie Axelsson (S)                                                        

                                                                

Ersättare:                                                 

Peter Fredriksson (M)                                                    

Bo Raattamaa (M)                                                         

Vakant (SfS)                                            

Andreas Karlsson (C)                                                    

Bengt Palmgren (S)                                                        

Saara Jokinen (S)                                                           

Ulrik Wallström (S)                                                                             

 

                     

Sigtuna Vatten & Renhållning AB

Ledamöter:                                              

Kjell Holmgren (M), ordförande                                                         

Peter Kockum (M), vice ordförande                                                   

Oskar Holmlund (MP)                                                  

Ronnie Lundin (S)                                                         

Marianne Åslin (S)                                                         

                                                                

Ersättare:                                                 

Per Larsson (M)                                                             

Lars Andersson (S)                                                        

Berit Starkenberg (S)                                                     

                                                                                      

Energioperatörerna AB
Ledamöter:

Oskar Holmlund (MP), ordförande

Lars Wedén (L), vice ordförande

Marianne Åslin (S)

 

Ersättare:

Ebrahim Nikkah-dehkordi (S)

Vakant (M)

Vakant (M)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan