Kostnadsfritt stöd i matematik till dig som går på gymnasiet

2013-01-30

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun erbjuder kommunens alla ungdomar som går på gymnasiet kostnadsfritt stöd i matematik från och med januari 2013. Detta är möjligt genom att kommunen har beslutat att delta som partner i projektet ”Mattecoach på nätet”.

Projektet vänder sig till samtliga gymnasister i Sigtuna kommun. Kommunens ungdomar kan få hjälp med matte genom en chatt på kvällstid. De frågor som eleverna ställer besvaras av lärarstudenter i matematik från KTH, Karlstads universitet och Linköpings universitet.

Målet är att öka ungdomarnas mattekunskaper så att de kan höja sina betyg. Projektet vill också att eleverna ska få ett större intresse för naturvetenskap och teknik samt inspirera dem att gå vidare till utbildning på högskolenivå.

- Jag är mycket stolt över att Sigtuna kommun kan erbjuda alla kommunens elever kostnadsfritt och pedagogiskt stöd genom detta samarbete. Inom Sigtuna kommun satsar vi hårt på att stärka alla elevers kunskaper i naturvetenskap och matematik och vår förhoppning är att projektet ”Mattecoach på nätet” skall leda till att fler av Sigtuna kommuns gymnasister på sikt kan höja sina betyg för att kunna läsa vidare på universitet och högskola, säger Ibrahim Khalifa (S), ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

På Sigtuna kommuns olika bibliotek samt på kommunens fritidsgårdar finns det möjlighet för de elever som inte har tillgång till dator och internet hemma att boka en dator. Ytterligare möjligheter att erbjuda tillgång till publika datorer undersöks för närvarande.

”Mattecoach på nätet” har påbörjats under januari 2013. Projektet drivs av Institutionen för lärande, ECE-skolan, vid KTH. Ytterligare information kommer att presenteras på kommunens hemsida.

För mer information

Anders Bergström, gymnasiestrateg, Sigtuna kommun, 070-595 19 18
Marie-Louise Khan-Tamakloe, chef Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen,
073-666 32 09
Ibrahim Kahlifa (S), ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan