Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) kräver förändrad lag om avhysning

2010-06-15

Med anledning av problematiken med ”irländska asfaltläggare”:

Under senare år har bl.a. Sigtuna kommun i ökande utsträckning drabbats av de s.k. irländska gästarbetarna. I huvudsak rör det sig om brittiska medborgare från Nordirland som flyttar runt i stort antal i brittiskregistrerade bilar och husvagnar och erbjuder undermåliga tjänster inom bygg- och anläggningssektorn.
Det stora problemet för kommunerna och andra fastighetsägare är den omfattande nedskräpning som följer i besökarnas spår, vilket resulterar i omfattande saneringskostnader.


Polisen står normalt maktlös utan fastighetsägarna är hänvisade till att begära handräckning hos kronofogden. Betydande ekonomiska skador kan uppstå på kort tid. Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, Anders Johansson (S) menar att en sådan ordning är oacceptabel. Därför har han igår skrivit till Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) för att en begäran ska framställas till regeringen om lagändringar som kan behövas.

- Nuvarande lagstiftning är otillräcklig för att komma till rätta med problemet. Olägenheterna för kommunerna och andra fastighetsägare till följd av detta kan förväntas öka, säger Anders Johansson (S) i en kommentar och avslutar:
- En översyn av lagstiftningen måste ske så att exempelvis Polisen kan ingripa direkt, utan att man ska behöva gå omvägen över Kronofogdemyndigheten.

Anders Johanssons brev till Kommunförbundet i Stockholms län bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun, tfn 073-633 87 85
Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 59 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument