Kommunens äldre känner sig allt tryggare – men också mer ensamma

2018-10-09

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Sigtuna kommun?
Enligt Socialstyrelsens senaste undersökning tycker många att den blivit bättre än tidigare. Till exempel uppger 92 procent att de blir bra bemötta av personalen på de särskilda boendena och allt fler, 87 procent, att de känner trygghet där.

111 brukare på kommunens särskilda boenden och 222 brukare som har hemtjänst har svarat på Socialstyrelsens undersökning för 2018.
Kristina Holmberg, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, tycker att det känns bra att se att Sigtuna kommun närmar sig visionen; en omsorg i toppklass.

Hon berättar att de började förbättringsarbetet i maj 2016, eftersom det fanns ett behov av att höja kvaliteten. Arbetet inleddes inom hemtjänsten, så där syntes den stora förbättringen redan i förra årets undersökning. Men nu har alltså resultaten börjat märkas överallt.
- Enligt årets undersökning tycker även våra brukare på de särskilda boendena att många saker blivit bättre. Glädjande är också att se att en högre andel av de anhöriga till de på särskilt boende har svarat att de tycker att samarbetet med oss är mycket bra eller bra. 88 procent är en betydligt högre siffra än tidigare och faktiskt också bättre än snittet i såväl länet som riket, säger Kristina Holmberg.

Hur ser det här förbättringsarbetet ut? Vad är anledningen till större nöjdhet hos brukare och anhöriga?
- Vi arbetar med lärande organisation och reflekterar mycket, vilket jag tror har skapat en bättre helhetssyn och ett bättre omdöme hos såväl chefer som medarbetare, säger Kristina Holmberg och berättar att de valt att arbeta med fyra fokusområden; bemötande, förtroende, delaktighet och trygghet.
Bland förbättringarna som undersökningen visar, märks bland annat att brukarna upplever att personalen har mer tid för att kunna hjälpa dem, att personalen i större utsträckning utför sina uppgifter bra och att måltiderna i högra grad är en trevlig stund. Fler brukare än tidigare svarar även att de känner sig trygga på sina boenden.

Undersökningen visar även på områden där Sigtuna kommun sticker ut – på ett negativt vis. Det handlar om ensamhet, problem med ängslan, ångest och oro och bedömningen av det egna allmänna hälsotillståndet.
- Sammantaget är det jätteroligt att se de förbättrade resultaten, men det är såklart inte bra att allt fler av kommunens äldre upplever att känner sig ensamma, att de känner mer ångest och oro och att de även mår lite sämre fysiskt, säger Kristina Holmberg och berättar hus det fortsatta arbetet ser ut:
- Vi jobbar efter en gemensam målbild och nästa steg är att vi ska erbjuda samma kvalitet oavsett var i kommunen du bor eller på vilket boende.

Några siffror från Socialstyrelsens brukarundersökning 2018:
* 93 procent av brukarna på särskilda boenden och 95 procent av de med hemtjänst svarar ”ja, alltid” eller ”oftast” på frågan ”Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?”
* ”Hur tryggt känns det på ditt särskilda boende?” lyder en fråga, där 87 procent svarat ”mycket tryggt” eller ”ganska tryggt.
*82 procent har svarat ”mycket tryggt” eller ”ganska tryggt” på frågan: ”Hur tryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?”
*”Mycket bra” eller ”ganska bra” har 88 procent svarat under frågan ”Hur bedömer du som anhörig att samarbetet med säbo (särskilt boende) fungerar?”
*På frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” har bara 20 procent av brukarna på boenden svarat ”mycket gott” eller ”gott”, att jämföra med 27 procent i länet och 28 procent i riket.
*På frågan ”Händer det att du besväras av ensamhet?” har endast 26 % av de som bor på särskilda boenden svarat nej, mot 35 procent i länet och riket.
*36 procent av brukarna på särskilda boenden svarar nej på frågan ”Har du problem med ängslan, oro eller ångest?”. Här är snittsiffran i länet och riket 39 procent. På samma fråga svarar 45 procent av brukarna med hemtjänst nej, vilket även det är lägre än snittet.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Kristina Holmberg
Förvaltningschef äldreomsorgen
08-591 263 51
kristina.holmberg@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan