Kommunen agerar på den svåra torkan

2018-07-13

Den torra och varma sommaren har skapat en svår situation för kommunens djurhållande lantbrukare. Foderbristen är stor och man står inför risken att behöva nödslakta ett stort antal djur. Sigtuna kommun agerar nu för att hjälpa till i den svåra situationen.

– Vi sätter in de resurser vi kan för att så långt det är möjligt försöka hjälpa djurhållarna undvika att tvingas nödslakta sina djur. Situationen är oerhört allvarlig och därför sätter vi in konkreta åtgärder för att hjälpa till, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

En konkret åtgärd är att stödja lantbrukare med foder från kommunens marker, en insats som även Gill Brodin (C), ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden lyfter fram värdet av.

 Detta är en fråga som berör såväl stad som landsbygd. Om bönder tvingas nödslakta sina djur kan det på lång sikt bli brist på svenskproducerat kött eftersom det tar tid att bygga upp populationen igen.Det skulle innebära ökad import av utländskt kött, vilket även medför högre risk för ökad antibiotikaresistens, säger Gill Brodin.

Stadsbyggnadskontoret har den senaste veckan identifierat ett antal kommunala markområden där kommunen kan slå gräs och även anlitat en entreprenör som kommer att åka runt och slå markerna och göra balar.

På kommunens hemsida finns möjlighet för privatpersoner och lantbrukare att anmäla intresse för kommunens foder. Här kan man även anmäla om man har egen mark att upplåta för slåtter, eller om man söker mark där man som lantbrukare kan slå själv. Kommunen kommer i första hand att prioritera livsmedelsproducenter i fördelningen av marker och foder.

Joakim Wester är verksamhetsledare för naturvårdslaget på stadsbyggnadskontoret och samordnar kommunens insatser.

– Vi kan inte garantera foderkvaliteten då det handlar om ytor som har legat obrukade länge eller som inte vanligtvis används till det här syftet. Vi hoppas att alla har förståelse för att det kanske inte blir några jättemängder men att vi försöker dra vårt strå till stacken. säger Joakim Wester.

För mer information, kontakta:

Karolina Regius

Internkommunikatör

Kommunikationsenheten

08-591 262 56, 073-666 32 64

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan