Kommunanställd på skola utreds för sexuellt ofredande

2017-01-11

Polisen har inlett en förundersökning mot en person gällande kränkande fotografering och sexuellt ofredande.Personen som är misstänkt för brotten är anställd av Sigtuna kommun och arbetar på S:ta Gertruds skola. Kommunen har tillsvidare stängt av personen från sin tjänst.

När polisutredningen och brottsmisstankarna kom till barn- och ungdomsförvaltningens kännedom stängdes den anställde av. Informationsmöten har hållits med såväl personalen på skolan som den brottsmisstänkte arbetar på, som med vårdnadshavare till elever som går på skolan. Även kommunens samtliga rektorer har blivit informerade.

- Då det är polisen som håller i utredningen vet vi i dagsläget inte mer än att en av våra anställda är misstänkt för brott. Personen är alltså inte dömd för något än och vi vet inte vad som kan framkomma i samband med polisens utredning. Men, oavsett händelseutveckling så vet vi att sådant här sätter igång spekulationer, tankar och känslor. Därför har det varit viktigt att informera såväl personal som vårdnadshavare om läget. Kollegor till den misstänkte erbjuds krisstöd och vårdnadshavare likaså, säger Leif Hildebrand, tf förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.

När det gäller barn som haft kontakt med den brottsmisstänkte har polisen ett medskick:
"Om någon får indikationer på att deras barn blivit utsatt för brott ombeds denne att omgående kontakta polisen och inte ställa fler frågor till barnet om vad som skett, utan överlämna det till utbildade barnförhörsledare, då detta annars kan försvåra eller förstöra utredningen."

Personen, som är anställd på F-6 skolan S:ta Gertruds skola i Sigtuna, är enligt polisen inte frihetsberövad.

Förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen:
Leif Hildebrand
Tf chef Barn- och ungdomsförvaltningen
073-666 31 76 leif.hildebrand@sigtuna.se

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument