Klart vilka som får Sigtuna kommuns Miljöpriset 2018

2018-10-24

Miljöpriset 2018 går till familjen Rosendal/Wunger och till Ludvig Henriksson, som får dela på 30 000 kronor för sitt fina miljöarbete.
- Jag är imponerad och hoppas att dessa två vinnare också kan inspirera andra att göra något som bidrar till en god miljö och ett klimatmedvetet leverne, säger Gill Brodin (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Det finns många miljöförbättrare i Sigtuna kommun. 16 av dem blev nominerade till Miljöpriset 2018 och det var så svårt att välja ut ett enda bidrag, att två av bidragen nu utsetts till vinnare.

Ludvig Henriksson.
10 000 kronor går till 12-åriga Ludvig som gått en biodlingsutbildning och tillsammans med sin pappa bedriver en liten biodling på fem samhällen.
Överskottet från biodlingen skänker han till Barncancerfonden. Han kallar det ”bisyssla mot cancer”.

Juryns motivering: ”
Ludvig är en engagerad 12-åring som insett att bisamhällen är en viktig del av det ekologiska kretsloppet och sköter redan flera bisamhällen. Han inser också att vi behöver visa empati och stödja varandra genom att låta överskottet från biodlingen gå till barncancerfonden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill därför uppmuntra Ludvig att fortsätta utveckla sin biodling och ekologiska kretsloppstänkande.”

Familjen Rosendal/Wunger.
20 000 kronor går till ägarna av Skoby hästgård i Rosersberg.
Familjen, med mamma Matilda, pappa Thomas och sonen Johannes, gör många olika saker för att leva miljövänligt och ta till vara på naturens resurser på ett så hållbart sätt som möjligt.
Till exempel har de höns som inte bara bidrar med ägg utan kemikalier, de äter också upp familjens matrester för att det inte ska bli något matsvinn.
De är så gott som självförsörjande på grönsaker under sommaren och tittar på lösningar för hur de bäst kan spara regnvatten att ha till odlingarna.
De har ett bisamhälle för att hjälpa naturen med pollinering, bland annat av deras äppelträd, så att de kan göra mycket egen must.
Köttet de äter köper de till största delen från kommunens bönder, och under den värsta torkan i somras skänkte de bort hö.
De har också lämnat allt gödsel från sina hästar till Fortum, som bränner det till fjärrvärme.

Juryns motivering: ”Familjen är ett utmärkt exempel på hur man kan leva på ett miljöanpassat sätt och använda sig av närproducerade livsmedel och bidra till ett naturligt kretslopp. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill därför uppmuntra och möjliggöra för familjen att samla upp regnvatten för att kunna återanvända det för bevattning av sina odlingar.”

Förutom de två utsedda pristagarna vill miljö- och hälsoskyddsnämnden även ge Ingemar Åberg ett hedersomnämnande, då han är en stor lokal aktör inom den så viktiga biodlingen. 76 procent av all mat vi äter inom EU kommer till tack vare binas pollineringsarbete, som bara i Sverige är värderat till många hundra miljarder kronor, enligt Jordbruksverket. Förutom de grödor vi äter pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering och det globala pollineringsvärdet som bin. Honungen som bina producerar är fulla av antioxidanter och vitaminer.

Juryns motivering: ”Med sina aktiviteter stödjer Ingemar den hållbara utvecklingen och den biologiska mångfalden i kommunen. Under lång tid har han bidragit till att kommuninvånarna kan köpa honung lokalt, och därmed inte bidra till långa dyra transporter från andra länder. Med de ökade kunskaperna om pollinerande insekters betydelse både lokalt som globalt är Ingemar en mycket viktig aktör för kommande generationer. Ingemar är ett föredöme och visar med sitt arbete på den typ av EKO-systemtjänster som är viktiga för oss alla nu och i framtiden.” 

Miljöpriset instiftades i år av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun och ersatte därmed Miljöstipendiet som legat i träda några år.
Tanken med priset är att öka och stödja engagemanget för miljöfrågor och att bygga en hållbar värld för framtiden.
- Jag hoppas att alla människor i kommunen förstår att det lilla gör gott i det stora och att ingenting egentligen är omöjligt, säger Gill Brodin (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och passar på att ge några tips på vad alla bör tänka på:
Jag tror att det är dags att på allvar förstå att vatten inte är en obegränsad resurs även om det levereras direkt till kranen hemma. Låt inte vatten rinna oavsett vad du gör. När det är möjligt, välj bort bilen.
Jag vill också tala till a l l a rökare, fimpar innehåller oändligt med gifter. Släng dem inte på marken, töm ur dem och släng dem i närmsta sopkorg. Se bara till att fimpen är släckt ordentligt.
Sist men inte minst källsortera, källsortera, källsortera.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

 

Gill Brodin (C)
Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-778 58 00
gill.brodin@sigtuna.se

 

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan