”Drygt hälften av alla deltagare har fått anställning”

2015-07-27

Då: Långtidsarbetslös på grund av svåra depressioner och social fobi.
Nu: Heltidsanställd utan någon form av bidrag.
Sigtuna kommun var en av de allra första kommunerna i Sverige som började använda sig av arbetsmetoden IPS för att få psykiskt funktionshindrade personer ut i arbetslivet.
- Vi har kommit ganska långt och vi har fått uppleva många solskenshistorier. Bara i år har tio deltagare fått anställning, berättar arbetscoachen Martin Olofsson Sarri.

För en del har det tagit år, för andra har det gått fortare men gemensamt är att de fixat det.
Efter lång tid av sjukskrivningar och arbetslöshet till följd av olika psykiska diagnoser är de nu anställda som hundskötare, arkivarie, dataprogrammerare, vaktmästare, butiksbiträde, ordningsvakt och lagerarbetare. Och de är mycket uppskattade för sina arbetsinsatser.
- Det är en sådan kick när det funkar, att få se en människa växa. Ofta är det andra bitar som faller på plats också i samband med att en person får sysselsättning. Från att inte ha velat träffa folk över huvud taget, börjar en del plötsligt gå ut och umgås även efter jobbet, berättar Martin Olofsson Sarri som är en av Sigtuna kommuns två arbetscoacher på IPS-enheten.

Fina resultat

Statistiken är riktigt bra i Sigtuna kommun berättar Martin, bättre än snittet.
- Under de två och ett halvt år som vi kört med IPS ”på riktigt” här i Sigtuna kommun har drygt hälften av alla deltagare fått anställning eller börjat studera, att jämföra med snittet på sju procent med den gamla traditionella modellen.
2011 fick Sigtuna kommun och ytterligare 31 av landets kommuner statsbidrag av Socialstyrelsen för att dra igång försöksverksamheter med arbetsmetoden IPS, Individual Placement and Support. Projektet i Sigtuna kommun visade fina resultat redan från början och sedan januari 2014 ingår IPS som en del i socialpsykiatrins ordinarie verksamhet.

Deltagaren bestämmer takt och riktning

Metoden går ut på att stötta och hjälpa personer med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar till meningsfull sysselsättning med hjälp av arbetscoacher. Men, och det är viktigt, det är deltagaren själv som måste ha viljan och motivationen.
- Det är som att cykla tandem brukar jag säga till mina deltagare; jag hjälper till att trampa men det är de som styr och som bestämmer takten, förklarar Martin Olofsson Sarri .

Se möjligheterna

För tillfället har Sigtuna kommun 36 deltagare fördelat på de två arbetscoacherna, som har tät kontakt med instanser som vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att kunna hjälpa deltagaren på bästa sätt. Arbetscoacherna åker också ut till olika arbetsgivare för att berätta om IPS, för det handlar mycket om kunskap, att den potentiella arbetsgivaren – och den jobbsökande själv - ska se möjligheterna istället för hindren.
- Exempelvis är sinnet för noggrannhet och vikten av rutiner ofta väldigt påtagligt hos en person med Aspergers syndrom. Egenskaper som på rätt arbetsplats är en otrolig tillgång istället för ett handikapp. Det gäller att hitta det positiva och ta vara på det, säger Martin Olofsson Sarri.
 
Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan