Högst lärarlöner i Sigtuna kommun

2015-09-09

Sigtuna kommun hamnar högst i topp bland landets 290 kommuner när det gäller lärarlöner. Dessutom hade kommunens elever bättre måluppfyllelse än de allra flesta, enligt Lärarnas Riksförbuds senaste rapport.

- I vårt skolutvecklingsprogram har vi slagit fast att det finns en direkt koppling mellan att satsa på den viktigaste personalkategorin i skolan; lärarna, och goda kunskapsresultat, säger Johan Adler, verksamhetschef för grundskolan i Sigtuna kommun.

Sedan några år tillbaka är utvecklingen av skolan ett av de allra mest prioriterade områdena i Sigtuna kommun. Satsningen har gett resultaten.

- I flera rankingar har vi den senaste tiden hamnat högt och det visar att vi är på rätt väg. Vi kommer att fortsätta utvecklingen med fortsatt starkt fokus på skolutvecklingsprogrammet och genom att skapa bästa förutsättningar för lärare och skolledare. Vi har fortfarande utmaningar att jobba vidare med men kommer oförtröttligt att fortsätta arbeta för att nå målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Ali Wandi (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Ingångslönen för en lärare i Sigtuna kommun ligger på nästan 30 000 kronor i månaden i snitt och är högre än någon annanstans i landet.

- För att vi ska fortsätta resan mot att bli en av Sveriges bästa skolkommuner behöver vi fortsätta jobba med att rekrytera och behålla Sveriges bästa lärare. En bra löneutveckling tydligt kopplad till mål och resultat är då viktig, men givetvis också satsningar på god arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter, säger Johan Adler, verksamhetschef för grundskolan i Sigtuna kommun.

Rapporten ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?”har tagits fram av Lärarnas Riksförbund. Med hjälp av offentlig statistik från 2014 jämförs och rankas Sveriges 290 kommuner utifrån fem olika parametrar som är följande: Lön, elevresultat, behörighet, likvärdighet och resursanvändning.

Sammanställningen visar att det är stor spridning i elevresultaten mellan olika kommuner. Det framgår även tydligt att det går sämre för många av eleverna i mindre kommuner och bättre för elever i rika Stockholmskommuner. I rapporten syns att det är stora skillnader mellan skolorna inom kommunerna och mellan könen i de flesta kommuner. När det gäller skillnader mellan könen ligger Sigtuna kommun bättre till än riksgenomsnittet.

Det är även stora skillnader i nivån på lärarlöner. Höjda lärarlöner är en av åtgärderna och satsningarna som Lärarnas Riksförbund ser måste fortsätta och förstärkas.

Lärarnas Riksförbunds rankingsiffror för Sigtuna kommun:

Totalrankning: 56
Lön: 1
Elevresultat: 49
Behörighet: 240 (resultatet beror på att Sigtuna kommun har en stor andel tillsvidareanställda modersmålslärare utan behörighet)
Likvärdighet: 94
Resursanvändning: 154

Presskontakter:

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Robert Andersson
Politisk sekreterare (FP)
073-666 53 91
robert.andersson@sigtuna.se

Isabelle Ljungberg
Politisk sekreterare (S)
070-420 04 11
isabelle.ljungberg@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Läs hela rapporten