Gasfackla minskar växthusgaser vid gammal soptipp

2014-10-09

Gun Eriksson och Gunilla Sellberg. Foto: Sigtuna kommun

Sigtuna kommun och miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells tänder i dag, torsdagen den 9 oktober kl 12.00, en gasfackla för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom det gemensamägda Sigtuna Återvinning AB (SÅAB) har man sluttäckt Bristadeponin och samlar nu upp metangasen från deponin. Metan är en väldigt kraftfull växthusgas som är upp till 25 gånger starkare än koldioxid. Genom att samla upp gasen och bränna den kommer läckaget av metan till atmosfären att minska och Bristadeponin blir därmed mer klimatvänlig.

Deponigasen bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö som till exempel en gammal soptipp. Den senaste tiden har ett intensivt arbete pågått för att täcka deponin och installera en uppsamlingsanläggning som samlar upp gasen. 

− Genom att bränna metangasen i en gasfackla, som kommer att brinna dag och natt, minskar vi vår påverkan på miljön. Man kan inte bara gräva ner gammalt avfall och glömma bort det, vi har ett långsiktigt ansvar inför kommande generationer, säger Gunilla Sellberg (M), styrelseordförande SÅAB, och Gun Eriksson (S), styrelseledamot i SÅAB tillika kommunfullmäktiges ordförande, i en gemensam kommentar.

− För oss är det viktigt att alla våra kommunala verksamheter och bolag tar ett långsiktigt miljöansvar. SigtunaHem äger ett vindkraftverk, kommunen ett annat, vi arbetar med inrättande av naturreservat, den nya gasfacklan är bara ett i raden av exempel på vad vi gör. Vi måste orka ta ett långsiktigt miljöansvar, säger Pierre Cengiz Edstrand (MP), miljökommunalråd.

Brista avfallsanläggning, som drivs av SÅAB, har tagit hand om och deponerat delar av kommunens avfall från 1984 till 2009. Därefter har arbetet huvudsakligen inriktat sig på slutåterställning av deponin. SÅAB driver även Sigtuna kommuns återvinningscentral på Brista.

Presskontakter
Gunilla Sellberg (M), styrelseordförande SÅAB, 0709-27 82 90, gunilla.sellberg@telia.com

Sigtuna kommun
Gun Eriksson (S), styrelseledamot SÅAB, och Pierre Cengiz Edstrand (MP), miljökommunalråd Sigtuna kommun, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0733-42 51 54

Högupplösta bilder finns på My Newsdesk.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Bilder finns på My Newsdesk

Bilder finns på My Newsdesk