Fysingen raket på listan över bästa fågellokalerna

2015-06-29

Sjön Fysingen har klättrat till plats nummer två på listan över de bästa platserna i Uppland att skåda fåglar på. Annat var det för tio år sedan då Sigtuna kommun inledde ett arbete för att återställa sjöns unika egenskaper.

Det är sajten Artportalen som ligger bakom listan över landets bästa fågellokaler. Webbplatsen drivs av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, och till den kan vem som helst rapportera vilka arter man sett i naturen.

Enligt Artportalen har 194 olika fågelarter observerats kring sjön i år. Det ger Fysingen plats tio i hela landet och plats två i Uppland. 2005 låg Fysingen på plats 15 i Uppland och plats 107 i Sverige, men nu har det uthålliga restaureringsarbetet gett resultat. Samverkan mellan kommun, markägare, arrendatorer och länsstyrelsen, har gjort att djur och växtlivet nu är både unikt och lättillgängligt för fågelskådare och andra naturintresserade.

– Kommunen startade restaureringen med att fräsa ner vass och tuvor. Sedan sattes stängsel upp, och 50 kor fick göra det viktigaste arbetet med att stoppa igenväxningen genom att beta gräs, vass och starr. Samtidigt byggde vi spänger, plattformar och ett nytt fågeltorn. I dag kan alla som vill komma ut och på nära håll studera alla fåglar eller få en fin och speciell naturupplevelse, säger kommunekolog Jan Franzén.

Med utgångspunkt från Ströms gård kan allmänheten på nära håll uppleva Fysingens fågelliv och upptäcka de olika naturtyperna kring sjön.

Den som tar sig till Fysingen kan under sommaren få syn på vadare som svartsnäppa, gluttsnäppa och strandpipare. Havsörn lärkfalk, brun kärrhök och andra rovfåglar häckar i området. I vattnet häckar bland annat snatterand, svarthakedopping, bläsand och kricka. Riktigt ovanliga arter kring Fysingen i år är rördrom, rödspov och citronärla.

Så tar du del av en av landets bästa fågellokaler:

  • Åk på Norrsundavägen/Gamla Stockholmsvägen mellan Märsta och Rosersberg. Vid Rosersberg tar du av mot Ströms gård. Kommer du från norr ligger avtagsvägen på vänster sida. Passera viadukten och sväng vänster mot gården. Ställ cykel eller bil vid gården.
  • Använd spänger, torn och plattform för att komma nära fåglarna.
  • Ta med en kikare med minst 8 gångers förstoring.

Bildtexter

Fysingen 1–3: 194 olika fågelarter har hittills rapporterats in kring Fysingen under 2015.
Fågeltorn: Sigtuna kommun har byggt ett fågeltorn som gör det lättare att komma nära fåglarna.
Spång: Utlagda spänger gör naturen kring Fysingen mer tillgänglig.
Kor-vid-Fysingen: Korna vid Ströms gård håller marken kring Fysingen öppen och gör den attraktiv för många djurarter.

 

Länkar till Artportalen

Upplands bästa fågellokaler

Sveriges bästa fågellokaler

Presskontakt
Henrik Josephson
Tf pressekreterare, Sigtuna kommun
Tel: 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan