Framtidens Märsta station börjar ta form

2017-02-21

En helt ny station med en möjlig ny stationsbyggnad och en bro över järnvägsspåren. Det har Sigtuna kommun, Trafikverket och Stockholms läns landsting kommit överens om att Märsta behöver. Nu har kommunstyrelsen godkänt en avsiktsförklaring om hur framtiden för Märsta station ska se ut.

Cirka 14 000 resenärer passerar dagligen stationen. Att Märsta, centralort i Arlandakommunen Sigtuna, behöver ett modernt stationsområde är alla eniga om. Nu har kommun, stat och landsting gemensamt pekat ut vägen framåt.

I avsiktsförklaringen regleras vilka olika ansvarsområden de olika parterna har och vem som ska betala vad när framtidens Märsta station tar form.

- Beslutet kommer att innebära stora förbättringar för invånarna i kommunen i form av ökad tillgänglighet men även en utveckling för hela regionen eftersom kapaciteten på hela sträckan ökar. Stationens och spårens befintliga skick gör den i dagsläget till en stor flaskhals i trafikflödet mellan Stockholm och Uppsala. Åtgärderna omfattar spår, entréer, plattformar, bangård med förbättrad kapacitet, säkrare och mer tillgänglig stationsmiljö samt slopad plankorsning vid Brobyvägen. En modern station med säkra spårkorsningar för trafikanter samt fotgängare och cyklister kommer bli ett enormt lyft för hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S).

Ombyggnaden av stationsområdet kommer att bli omfattande. Järnvägsspår behöver flyttas, nya plattformar byggas och gång- och cykelvägar konstrueras. Just trafiken till-, från och omkring stationen blir en stor fråga som faller inom kommunens ansvarsområde.

- En ny Märsta station är vad vi alla innevånare behöver. Modernt och snyggt, perronger långa nog för alla tåg, och rejält breda. Gångbro över spåren med rulltrappor som gör stationen åtkomlig även från parkeringarna. Samtidigt arbetar vi tillsammans i kommunledningen med att förnya och ge Södergatan en ny småstadskaraktär. Ett Märsta som välkomnar oss när vi anländer, säger kommunalrådet Dan Rosenholm (L).

Den nya stationen kommer att ha en mycket högre kapacitet att ta emot tåg och låta tåg passera än dagens. Det är något som underlättar planering av tågtrafiken norr om Stockholm och minskar känsligheten för störningar. Den kommer också att ha möjlighet att möta ett växande antal resenärer.

- Äntligen! Bättre kollektivtrafik, ökad tillgänglighet. Det blir nu enklare och lättare för våra kommuninvånare att resa, säger Karolina Windefalk (MP), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Något datum för byggstart är ännu inte spikat och mycket arbete återstår med den exakta utformningen av stationen och området runt omkring, men om projektet rullar enligt plan kan det första spadtaget tas omkring år 2020. En preliminär uppskattning av kostnaden för stationsprojektet landar på drygt 550 miljoner kronor.

Avsiktsförklaringens förslag i korthet:
• Ombyggnation av Märsta station och bangård
• Säkra plankorsningar
• Ökad kapacitet för tågtrafik på sträckan Stockholm – Uppsala
• Nya entréer och plattformar samt utökade resenärsytor på stationen
• Bättre tillgänglighet till SL-och SJ-trafiken
• Bättre för framkomlighet för SJ
• Stora satsningar på omgivande väginfrastruktur

Pressbild: Skiss över stationsområdet. Illustration: Trafikverket

Presskontakter
Lars Sundblad
Utvecklingsstrateg, Sigtuna kommun
08-59126047
lars.sundblad@sigtuna.se

Sara Bertilsson (S)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-591 26 026
E-post: sara.bertilsson@sigtuna.se

Henrik Josephson
Tf pressekreterare Sigtuna kommun
Telefon: 073-661 35 98
henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan