Förskolepersonal över hela Sverige lär av Sigtuna kommun

2015-11-19

- I dessa tider behöver vi få barn och elever att känna framtidstro.
Det säger Ingmari Brockland, verksamhetschef för förskolan i Sigtuna kommun, inför dialogdagarna som inleddes torsdagen den 19 november.

Temat är hållbar framtid och över hundra deltagare från förskolor över hela landet har anmält sig till konferensen som hålls i Kulturskolans lokaler i Märsta.

Tillsammans med Reggio Emilia institutet arrangerar Sigtuna kommun dialogdagar med tema hållbar framtid. Med hjälp av konkreta exempel från förskola och skola, teoretiska inlägg, egna erfarenheter, kunskaper och frågor får deltagarna bredda och fördjupa sig i begreppen hållbar framtid och kontinuitet genom olika former av reflektion och workshops.

- Jag är mycket stolt och glad över att i samarbete med Reggio Emilia institutet anordna Dialogdagar om hållbar framtid. Att få arbeta projektinriktat och vara delaktig och lyssnad till redan som förskolebarn ger barnen en hoppfull syn på livet och tillvaron. Det ska bli mycket spännande att få ta del av allas berättelser och samtidigt problematisera kring vad hållbarhet kan vara i vår kommun, säger Ingmari Brockland, verksamhetschef för förskolan i Sigtuna kommun.

Dialogdagarna pågår i dag och i morgon, fredag. Två pedagoger från kommunen kommer bland annat att berätta om de projekt de arbetar med vid förskolorna. Ett handlar om ”ljus och skugga” och ett om ”Torget som en demokratisk plats – dialoger mellan barnen, torget och samhället”. Förskolorna i Sigtuna kommun arbetar med ett gemensamt projektområde ”Barns bild av Sigtuna, Sigtunas bild av barn”.

Andra föreläsningar har teman som rör hållbarhet i relation till naturvetenskap och de digitala språken: kunskapssökande och biologisk mångfald, digital literacy – forskning om läsplattor i förskolan, samt hur kan vi tänka om hållbar framtid och kontinuitet.

- Det är glädjande att se hur våra förskolor tar sig an frågan om hållbar utveckling i vår kommun. En viktig utgångspunkt är det livslånga lärandet och det kompetenta barnet som vill växa, lära och veta. Vi vill att barnen ska utvecklas till nyfikna, demokratiska och kritiskt tänkande medborgare. I tidig ålder ska barnen lära sig att de är en viktig del av samhället med möjligheter och rättigheter, och de ska få lära sig att utveckla sin ansvarskänsla när det gäller att respektera och värna människor och miljö, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förskolebarn från Sigtuna kommun har inför dialogdagarna stakat ut vägen från Märsta station till Kulturskolan med hjälp smyckade skor.

Pressbilder

Pernilla Bergqvist och Ingmarie Brockland
Bild på skorna

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Perssansvarig Sigtuna kommun
073 666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

 

Ingmari Brockland
Verksamhetschef för förskolan i Sigtuna kommun
073 666 52 83
ingmari.brockland@sigtuna.se

 

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden
073 707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Fakta: Reggio Emilia institutet:

Reggio Emilia Institutet är en mötesplats för alla som vill undersöka och verka för barns och ungas möjligheter och rättigheter i ett demokratiskt världsmedborgarskap för alla. Reggio Emilia Institutet söker också förbinda olika kompetenser och verksamheter utifrån idén om ett lärande genom ett kollektivt experimenterande. Ett lärande i ständig rörelse, vilket bygger på ett utforskande och delaktighet i dialog, på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Reggio Emilia Institutet består av en ekonomisk förening och ett aktiebolag som driver en bred affärsverksamhet. Institutets breda utbildningsverksamhet, med såväl öppet programutbud som uppdragsutbildningar, har möjliggjort föreningens satsningar på olika praktikutvecklande projekt.

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia är också ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi – som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning – vilken har utvecklats i Reggio Emilias kommunala förskolor under femtio år. Här har det vuxit fram ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Något som nu sprider sig över världen. Fakta: http://www.reggioemilia.se/

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan