Flytt ska stärka Valstaskolans mellanstadieelever

2017-03-01

I början på april kommer Valstaskolans elever i år fyra och fem att få platser på andra skolor i kommunen. Undervisningen för sjätteklassarna kommer att integreras med skolans högstadium.

Sigtuna kommun genomför åtgärden för att ge eleverna de allra bästa förutsättningarna för att uppnå goda studieresultat.

Det är barn- och ungdomsnämnden som fattar beslutet om åtgärden. Bakgrunden till förslaget är att den pedagogiska miljön på Valstaskolan inte är ändamålsenlig. En rad genomförda åtgärder för att förbättra miljön har inte gett tillräckligt gott utfall. Bortval, sjunkande resultat och svårighet att rekrytera behöriga lärare har skapat ett sammanhang som inte är långsiktigt hållbart. Valstaskolans lokaler är inte utformade för ett modernt mellanstadium och det geografiska läget mitt i centrum lämpar sig heller inte väl för yngre skolbarn. Resultat, integration och bra arbetsmiljö står i fokus när kommunen ritar om skolkartan.

- Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar för att uppnå allt bättre kunskapsresultat, må bra, känna trygghet och studiero. I förra årets verksamhetsplan gav barn- och ungdomsnämnden ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur vi kan bli bättre på att bryta segregation och öka likvärdigheten i kommunen. Skolresultaten är en prioriterad fråga för oss i majoriteten. Alla barn och unga ska under sin skolgång få de bästa möjligheterna inför framtiden, säger Pernilla Bergqvist (L), Ali Wandi (S), ordförande respektive vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, och Eva Haglund (MP).

Totalt ska 119 elever få nya platser. I och med att personal från Valstaskolan följer med får skolorna där barnen får plats en resursförstärkning för att möta det ökade antalet elever.

Personal och vårdnadshavare kommer att involveras i arbetet med att fördela eleverna mellan skolor. Hur fördelningen kommer att se ut styrs också av hur mycket utrymme som finns på respektive skola. Undervisningen i år sex kommer att integreras med Valstaskolans högstadium där andelen behöriga lärare är större än på mellanstadiet.

Elever som bor längre än tre kilometer från sin nya skola kommer att erbjudas skolskjuts av Sigtuna kommun.

Det är barn- och ungdomsnämnden som torsdagen den 2 mars formellt ska ta beslut om att ge Valstaskolans elever i år fyra och fem plats på andra skolor.

Kontaktpersoner

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande barn- och ungdomsnämnden
Tel: 073-707 03 40
E-post: pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Sara Bertilsson (S)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-591 26 026
E-post: sara.bertilsson@sigtuna.se

Henrik Josephson
Tf pressekreterare
Telefon: 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan