Flera ungdomsfrågor bland medborgarförslagen

2010-02-25

Nu på torsdag fattar kommunfullmäktige beslut om flera av de medborgarförslag som väckts av kommunens invånare. Införande av antimobbningsgrupper, fler sommarjobb, ny sporthall och bättre belysning vid busshållplatser och tunnlar är exempel på några av de frågor som väntas få bifall. Flera av dem har väckts av kommunens ungdomars i ungdomsfullmäktige.

Inför antimobbningsgrupper
Isabelle Söderlund har lämnat ett medborgarförslag om att skapa antimobbningsgrupper i Sigtuna kommun. Förslaget väcktes ursprungligen i ungdomsfullmäktige, fick bifall i kommunstyrelsen och ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Barn och ungdomsförvaltningen gör för närvarande en uppföljning av förskolornas och skolornas årliga likabehandlingsplaner. Flera skolor samarbetar även med organisationen Friends för att förebygga mobbning. Under våren 2010 kommer Arlandagymnasiet att tillsätta en arbetsgrupp där elever är representerade. Arbetsgruppen kommer ha en inriktning på arbetsmiljö och psykosociala frågor. 

Hjälp med sommarjobb för gymnasieelever

Denise Tengerström har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska hjälpa gymnasieungdomar i årskurs 2 & 3 att ordna sommarjobb. Frågan väcktes i ungdomsfullmäktige, fick bifall i kommunstyrelsen och ska nu tas upp för beslut i kommunfullmäktige. Inför sommaren 2010 kommer Sigtuna kommun att satsa på 175 sommarjobb till gymnasieungdomar skrivna i Sigtuna kommun.

Förbättrad belysning i tunnlar och viadukter
Therese Tengerström har lämnat ett medborgarförslag om förbättrad belysning i tunnlar och viadukter. Frågan väcktes i ungdomsfullmäktige, fick bifall i kommunstyrelsen och ska nu tas upp för beslut i kommunfullmäktige. Under 2009 satsades extra medel på förbättrad belysning i fem tunnlar. En under väg 263 och resterande fyra i Valsta och Östra Steninge. Under 2010 kommer tre ytterligare tunnlar med äldre belysning att bytas ut till en kostnad av 120 000 kr.

Inomhushall för idrott i Sigtuna stad

Rasmus Sjöberg Madsen har lämnat ett medborgarförslag om att bygga en sporthall i Sigtuna stad för innebandy, handboll, basket etc. Frågan väcktes i ungdomsfullmäktige i februari 2009, fick bifall i kommunstyrelsen och ska nu vidare för beslut i fullmäktige. På Prästängarna i Sigtuna stad byggs idag  en fullstor sporthall med 4 tennisbanor och del för judo- budo-dojo. Inomhushallen kommer att vara färdig i september 2010.

Bättre belysning vid alla busshållplatser i Sigtuna och Märsta
Johanna Waering, Elin Paskell och Elina Wärn har lämnat ett medborgarförslag om förbättrad belysning vid alla busshållplatser. Förslaget bifölls i kommunstyrelsen och ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Stadsbyggnadskontoret som ansvarar för den allmänna belysningen kommer kontinuerligt att arbeta med att förbättra belysningen i anslutning till busshållplatserna. Belysningen i själva busskuren är det SL som huvudman för kollektivtrafiken som ansvarar för.

Kommunala insatser mot klimathotet
Gustaf Delin, Björn Lindbergson och Gunnar Weman har lagt ett förslag om att det ska vidtas kommunala insatser mot klimathotet. I medborgarförslaget föreslås att det ska upprättas en kommunal klimatkommision. Motionärerna föreslår även att det ska genomföras ett medborgarmöte om klimatproblemet och att kommunen ska starta ett ”Handla klokare i Sigtuna”. Medborgarförslaget som bifölls i kommunstyrelsen ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund:

Medborgarförslag är ett sätt att ge medborgare större möjlighet att utforma den lokala politiken direkt. Alla som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan lämna ett medborgarförslag som ett sätt att väcka en fråga i fullmäktige. Förslagsrätten gäller även barn- och ungdomar och utländska medborgare utan lokal rösträtt.

För mer information vänligen kontakta:


Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun 073 661 35 59

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan