Fältsekreterare ska ge hopp åt unga i utanförskap

2019-01-02

Sigtuna kommun har anställt två fältsekreterare som ska ge stöd åt ungdomar och föräldrar. Syftet är att förebygga kriminalitet, våld, missbruk och andra sociala problem.

- Det känns jättebra att fältsekreterarna äntligen är på plats så att vi kan utöka vårt förebyggande arbete. Tack vare fältsekreterarna kommer vi att nå fler ungdomar och föräldrar som behöver stöd och hjälp och i större utsträckning förhindra att unga hamnar i längre utanförskap och kriminalitet, säger Anna-Karin Åberg, t f chef individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

- Vår förhoppning är att kunna ge ungdomar i utanförskap kunskap och verktyg för att utvecklas i rätt riktning. Men det kan bara ske i samverkan, det vill säga att olika aktörer involveras – allt från socialtjänsten till andra myndigheter och civilsamhället, säger Ömer Sarac som tillsammans med Heidi Asmanova, precis börjat jobba som fältsekreterare i Sigtuna kommun.

Ömer Sarac och Heidi Asmanova

Huvuduppdraget för fältsekreterarna är att stödja ungdomar i åldern 13-19 år och deras föräldrar. De ska arbeta både med uppsökande verksamhet och samverka med andra aktörer. Det görs bland annat inom ramen för projekten Sociala insatsgrupper (SIG), som bygger på samverkan med bland annat skola, trygghetscenter och Polis för att hjälpa enskilda individer, och Vuxna på nätet, som ska inspirera vuxna att engagera sig i ungas användning av internet.

- Vi ser fram emot ett varierat och meningsfullt jobb. Uppdraget innebär bland annat att vara ute och prata med ungdomar och att föreläsa för föräldrar om ungas nätanvändning. Eftersom fältsekreterare är en ny funktion inom den förebyggande enheten på individ- och familjeomsorgen, ska det också bli spännande att utveckla och påverka tjänsten, säger Heidi Asmanova.

Så vilka är utmaningarna i jobbet?
- Vi ser inga direkta utmaningar, eftersom vi har stark uppbackning av kommunfullmäktige och förvaltningarna som verkligen vill satsa på det förebyggande arbetet. Med andra ord har vi de bästa förutsättningarna att lyckas med vårt uppdrag, säger Ömer Sarac.

För mer information kontakta gärna:
Karin Stener
Kommunikationschef
08-591 261 60
karin.stener@sigtuna.se

Anna-Karin Åberg
Tf chef individ- och familjeomsorgsförvaltningen
08-591 260 68
anna-karin.aberg@sigtuna.se

Paula Wallenius
Enhetschef, förebyggande enheten, individ- och familjeomsorgsförvaltningen

08-591 26760
paula.wallenius@sigtuna.se

Ömer Sarac
Socialsekreterare fält
omer.sarac@sigtuna.se
Heidi Asmanova
Socialsekreterare fält
heidi.sarac@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan