Fältarbetare ska göra Sigtuna kommun tryggare för ungdomar

2015-06-15

Nyligen lanserade Sigtuna kommun den stora och långsiktiga satsningen Trygghetspaketet. En av de första åtgärderna i paketet är att anställa fältarbetare.
– Styrkan med fältarbetare är deras dagliga kontakt med ungdomar. De skapar personliga kontakter och får förståelse för vad som händer innan det har hänt, säger kommunalrådet Dan Rosenholm (FP).

Enligt statistik från BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) känner sig invånarna som är under 30 år mindre trygga än resten av befolkningen i kommunen. En av åtgärderna för att ändra på detta är att anställa fältarbetare. Rekryteringen av två tjänster är redan igång.

– Det är jätteviktigt att vi arbetar förebyggande, och att vi gör det tillsammans med ungdomarna. Det här ska bli en verksamhet där ungdomarna känner sig delaktiga och tar större ansvar. Tanken är att vi ska uppdragsanställa några av kommunens ungdomar (18–25 år), som ska få utbildning för att sedan kunna arbeta tätt ihop med fältarbetarna, säger Lars Palmér, kulturchef och närmast ansvarig för fältverksamheten.
– Att ansvaret ligger inom kultur och fritidsområdet ger positiva kopplingar. Och extra bra är att vi ger dem möjlighet att timanställa ungdomar till stöd för sin verksamhet, menar Dan Rosenholm.

Ett av nyckelorden för fältarbetarna är närvaro. De ska delta i barnens och ungdomarnas aktiviteter, både i skolan och utanför, och vara ”där det händer”.

– Det är viktigt att fältarbetarna har örat mot rälsen. Har de till exempel blivit tillsagda att vara på badet en lördagskväll, men uppfattar genom sina kontakter att deras tjänster behövs bättre på pendelstationen, då är det deras beslut att ta, säger Lars Palmér.

Presskontakt:
Henrik Josephson
Tf pressansvarig Sigtuna kommun
073-661 35 98
henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan