En utmaning att lyfta skolresultaten

2015-07-02

I hälften av Sigtuna kommuns skolor har resultaten förbättrats under läsåret som gått. Men på några skolor har resultaten backat. För att få en positiv utveckling krävs riktade insatser.

Eleverna har gått på sommarlov och Sigtuna kommun har sammanställt skolresultaten. Totalt sett har andelen elever i årskurs 9 som nått godkänt betyg i alla ämnen minskat från 78,4 procent till 71 procent. I flera skolor har resultaten dock förbättrats, och just nu pluggar elever med luckor i betygen på sommarskolan, något som kommer att få siffran 71 procent att stiga.

– Även om vi har enskilda skolor som har stora utmaningar, där resultaten har försämrats, är den totala bilden positiv, och årets resultat kommer att vara de näst bästa någonsin. På de skolor där resultaten har försämrats vidtar vi åtgärder. Det handlar bland annat om en handlingsplan för tidiga insatser och en översyn av hur vi kan förbättra lärarnas arbetssituation. Ytterligare åtgärder är att förstärka undervisningen i svenska som andraspråk och få fler specialpedagoger på plats. Just nu pågår ett rekryteringsarbete för att hitta personer med de rätta kompetenserna, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Insatserna har redan börjat sättas in där det behövs.

– På Ekillaskolan är en ny skolledning nu på plats. Den ska genomföra förstärkningar på strategiska områden och fördjupa skolutvecklingsprogrammet och Sigtunaboxen, säger Johan Adler, verksamhetschef för grundskolan.

Sigtunaboxen utvecklar undervisningen och den kommer alla 4 000 grundskoleelever till del. Och den ger resultat. I årskurs 6 ligger måluppfyllelsen kvar på samma höga nivå som läsåret 2013/2014.

– Sett över tiden pekar skolresultaten i vår kommun uppåt. Det är därför viktigt att vi håller fast vid skolutvecklingsprogrammet och Sigtunaboxen, vilka ger ett bra stöd till det arbete som våra duktiga skolledare och lärare gör. Utöver uthållighet är det också en viktig uppgift för oss som är politiskt ansvariga att fortsätta styra resurserna dit behoven är som störst, liksom att betona behovet av arbetsro i klassrummen och tilltro till professionen, säger Ali Wandi (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Utvecklingen på flera mellanstadieskolor är glädjande.

– Resultaten går åt rätt håll på många skolor. Jag vill särskilt lyfta fram Sankt Pers skola och Valstaskolans mellanstadium, där resultaten är mycket bättre än tidigare. Nu antar vi utmaningen att lyfta dem på alla skolor, säger Johan Adler.

Fakta skolresultaten – andelen elever som får godkänt i alla ämnen

Årskurs Måluppfyllelse 2014 Måluppfyllelse 2015*
9 78,4% 71% (prel)
6 81,8% 80,2% (prel)

* Resultaten är preliminära. Siffran kommer att stiga när sommarskolorna är avslutade och resultaten från dem räknats in.

Fakta Sigtunaboxen

  • Sigtunaboxen är en av Barn-och ungdomsförvaltningens stora satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun.
  • Sigtunaboxen innehåller tre viktiga delar: bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt (SUA).
  • Fokus ligger på att utveckla lärarnas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess.
  • Läs mer om Sigtunaboxen här

Presskontakt
Henrik Josephson
Tf pressekreterare, Sigtuna kommun
Tel: 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan