Elväg för tunga transporter i Arlandaområdet får pengar av Trafikverket

2014-05-09

Trafikverket beviljade idag en miljon kronor till detaljprojektering för att bygga en elväg för lastbilstransporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. I nästa steg ska Trafikverket besluta om att bevilja pengar till att också bygga själva demonstrationsanläggningen, som då skulle kunna börja testas år 2015.

Godstransporterna växer i omfattning i takt med Stockholmsregionens snabba tillväxt. Arlandaregionen med Arlanda flygplats och omgivande logistikområden är ett viktigt nav för godstransporterna i norra Storstockholmsområdet. Ett stort logistikcentrum växer i snabb takt fram i Rosersberg med etablerade företag som DHL, Lidl, Dustin, Ericsson med flera. En ny postterminal samt en rikskombiterminal, som kommer att skapa möjlighet att omlasta gods mellan väg och järnväg, byggs också just nu i området. Området är beläget i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta, som i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) är utpekad som en av regionens åtta yttre regionala stadskärnor av strategisk betydelse i den flerkärniga Stockholmsregionen.
Både flygets och marktransporternas utsläpp behöver långsiktigt minskas. Behovet av hållbara transportsystem är därmed stort i Arlandaområdet.

På initiativ av Kilenkrysset, som huvudägare till Rosersbergs logistikområde, har bildats ett konsortium som vill bygga en demonstrationsanläggning med en elväg för tunga transporter. Fördelen med just elväg är att den enkelt kan integreras i befintligt vägsystem och att den kan utvidgas till att omfatta fler transportintensiva områden i Arlandas närhet. Därmed skulle denna elväg kunna vara en effektiv lösning för att skapa hållbara transporter i Stockholmregionens starkaste tillväxtområde som leder mot målet om att skapa ett fossiloberoende transportsystem.
Trafikverket beviljade idag en miljon kronor till detaljprojektering.

- Sigtuna kommun har höga ambitioner när det gäller ekologisk hållbarhet. För oss är det angeläget att lägga grunden för ett mer klimatsmart samhälle och en hållbar tillväxt för framtiden. Ett led i det är att utveckla transportsätt som inte är beroende av fossila bränslen. Det är glädjande att Trafikverket valt att skjuta till medel till denna satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S) och miljökommunalrådet Pierre Cengiz-Edstrand (MP) i en gemensam kommentar.


För frågor vänligen kontakta:
Johan Dahlqvist, kommunikationschef Sigtuna kommun, tel: 073-666 33 40

Detta är konsortiet
I konsortiet för demonstrationsanläggningen med en elväg ingår Sigtuna kommun, Kilenkrysset och Swedavia tillsammans med Elways, NCC Roads, e-Traction, markägaren Arlandastad Holding, utvecklingsbolaget Airport City Stockholm, Gävle containerterminal samt KTH och med konsultföretaget WSP som projektledare.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan