Det bostadssociala arbetet i Sigtuna kommun förstärks

2015-09-08

Från och med den första oktober förstärks det bostadssociala arbetet i Sigtuna kommun. För att skapa ökad livskvalitet för kommunens invånare ska det bostadssociala arbetet såväl breddas som fördjupas genom att omfatta flertalet bostadsföretag i kommunen.

- För oss i kommunledningen är trygghetsfrågor prioriterade. Det ska vara snyggt och tryggt att bo i hela vår kommun. De boendes inflytande i sin närmiljö är A och O för att uppnå detta. Efter det trygghetspaket som vi satte i sjön i juni går vi nu vidare med ett fördjupat samarbete med fler bostadsföretag. Tillsammans kan vi arbeta ännu mer effektivt för alla kommuninvånares bästa menar kommunalråden Lars Bryntesson (S) och Dan Rosenholm (FP).

Tidigare har SigtunaHem varit ensam om att bedriva bostadssocialt arbete men nu ska fler komma upp på banan. Redan den första oktober kommer kommunstyrelsen att behandla en avsiktsförklaring från närmare tio bostadsföretag om hur de tillsammans ska arbeta med tryggheten, boendemiljöerna och demokratifrågorna.

- Vi vill förbättra det bostadssociala arbetet genom en tydlig start i Valstaområdet. Vi kommer att utgå från de boendes tankar, idéer och behov. Mimers källa är här en viktig knutpunkt för demokrati och dialog mellan föreningar, näringsliv och de boende, säger Ali Wandi, ordförande i kommundelsrådet i Valsta.

Kommunens nyanställda fältarbetare kommer att ha sin bas i Mimers källa och även i fortsättningen kommer elever i alla åldrar att erbjudas gratis läxhjälp i lokalerna. Det säger Kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för biblioteksverksamheten.

Från SigtunaHems håll är både VD Göran Langer och styrelseordföranden Marcus Brixskiöld eniga om att det behövs ett gemensamt ansvar från bostadsföretagens sida:

- Vi har länge tagit vårt ansvar men det är inte ett företags ensamma åtagande. Bostadssocialt arbete bygger på att man är flera aktörer som arbetar mot några gemensamt uppsatta mål. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med de andra fastighetsägarna med detta, säger Marcus Brixskiöld.
 
Presskontakt:
Isabelle Ljungberg, politisk sekreterare (S)
070-420 04 11
isabelle.ljungberg@sigtuna.se
 
Robert Andersson, politisk sekreterare (FP)
073-666 53 91
robert.andersson@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan