De är årets pedagoger 2015

2015-06-16

Sigtuna kommun har utsett årets pedagoger. De sex mottagarna av utmärkelsen är:

  • Emmy Tjärnqvist, Arlandagymnasiet
  • Mikael Öhman Arlandagymnasiet
  • Marie Iskander, Valstaskolan
  • Carina Davidsson, Centralskolan
  • Carina Österling, Karusellens förskola
  • Anne-Margrethe Larsen, Sätuna förskola

 
Sigtuna kommuns utmärkelse Årets pedagog delas årligen ut till lärare eller arbetslag inom förskola, grundskola, gymnasium eller komvux som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet. Utmärkelsen är på 40 000 kronor (fördelas jämnt mellan pristagarna) och kan användas till kompetensutveckling som gagnar verksamheten och/eller pristagaren.

– Pedagogisk utmärkelse är en uppmuntran till skickliga lärare och pedagoger som gör skillnad. De spelar en avgörande roll för utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Sigtuna kommuns många duktiga pedagoger ger eleverna färdigheter i att ständigt lära nytt och att anpassa sig till en föränderlig värld även efter skoltidens slut. Det är ett arbete som stärker både individer och samhället i stort, säger Ibrahim Khalifa (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

– Det är viktigt att lyfta de goda exemplen i kommunen. Våra duktiga pedagoger jobbar hårt och de är en starkt bidragande orsak till att skolresultaten har lyft. Vi är stolta över dem, säger Ali Wandi (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Utmärkelsen delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni.

Motiveringar och presentationer:


Emmy Tjärnqvist, Arlandagymnasiet
Emmy har mycket goda relationer till sina elever. Hon är mån om att hitta gemenskapen med dem, vilket leder till ett större intresse på hennes lektioner. Emmys lärande är varierande och intressant och hon skapar en bra stämning på lektionerna. Med hjälp av IKT och bedömning för lärande motiverar hon sina elever till att förbättra sina resultat.

Mikael Öhman, Arlandagymnasiet
Mikael Öhman får ett ämne att bli intressant. Han ställer rätt krav, tydliggör för eleverna vad de ska göra och inspirerar dem till att prestera bra. Mikael är seriös när det gäller lärandet och håller sig alltid till ämnet under genomgångar och föreläsningar. Han bemöter eleverna på ett bra sätt, har mycket goda relationer till dem och ses ofta i samspråk med sina elever.

Marie Iskander, Valstaskolan
Marie har mycket god förmåga att bemöta och ta hand om nyanlända elever. De upplever en stor lärglädje.  Hon undervisar med höga förväntningar och eleverna erövrar det svenska skolspråket mycket snabbt. Hon undervisar med Sigtunaboxens alla verktyg, dvs IKT, BFL och språkutvecklande arbetssätt.

Carina Davidsson, Centralskolan
Carina personifierar kommunens skolutvecklingsprogram. Hon skapar en god lärandemiljö för eleverna med trygghet och respekt för varje individ. Inkludering är självklart för Carina.  Med Sigtunaboxens IKT, BFL och språkutvecklande arbetssätt och Carinas stora undervisningsskicklighet får eleverna självförtroende, redskap för livslångt lärande och goda resultat.

Carina Österling, Karusellens förskola
Carinas ledord är upptäcka, uppleva, utforska, utveckla, utmana och utvärdera. Allt detta syns i mötet med varje barn, förälder och kollega. Barnen är aktiva medskapare i allt lärande. Carina skapar trygghet och ger alla värme, glädje och energi

Anne-Margrethe Larsen, Sätuna förskola
Anne-Margrethe äger en stor social och pedagogisk förmåga där alla barn får lära och utvecklas genom bild och form. Nyanlända barn får maximal språkutveckling och barn med särskilda behov utvecklas med roliga pedagogiska grepp tack vare Ann-Margrethes engagemang och skicklighet.

Bildtext: Årets pedagoger 2015 fick utmärkelsen i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni. Från höger: Pernilla Bergqvist (FP), ordförande barn- och ungdomsnämnden, Mikael Öhman, Carina Österling, Brendan Iskander, son till pristagaren Marie Iskander som inte var på plats, Carina Davidsson, Anne-Margrethe Larsen, Emmy Tjärnkvist, Ibrahim Khalifa (S), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Presskontakt:
Henrik Josephson
Tf pressekreterare, Sigtuna kommun
Telefon: 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument