Byggstart för ny förskola i Til i Sigtuna kommun

2012-08-23

Bygget av ytterligare en förskola i Sigtuna kommun är igångsatt. Kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslut att bygga en ny förskola i Til skapar 120 nya förskoleplatser i området. Den nya förskolans skall stå klar i november 2013 och kostar 49 miljoner kronor.

Kommunalråd Anders Johansson (S) och Lola Svensson (S) tar första spadtaget för förskolan Til. Foto: William Petersson

Den nya förskolan i Til förstärker kapaciteten i området och gör det möjligt för fler föräldrar att välja en förskola i närheten av sin bostad, vilket är ett val de flesta föräldrar gör när det är möjligt. Med den nya förskolan skapas 120 nya förskoleplatser och är en del i Sigtuna kommuns långsiktiga planering för att säkerställa förskolegarantin, där en förskoleplats garanteras inom tre månader. Förskolan får enligt Sigtuna kommuns nyligen antagna policy om höjd matkvalitet i skola och förskola ett eget tillagningskök.

Placeringen av den nya förskolan för med sig flera samordningsvinster. På plats finns redan idag vatten och avlopp framdraget, samt annan central infrastruktur som lokalgator, gång- och cykelvägar, närhet till grönområden och kollektivtrafik. Samtidigt innebär närheten till den redan befintliga förskolan, Munkebo, att man kan samordna personal- och köksresurser.

- Kommunledningen genomför mycket stora investeringar i nya och förbättrade förskole- och skollokaler. Det behövs i den växande Sigtuna kommun. Den nya förskolan på Til kommer bli en av de viktigaste tillskotten för att fortsätta att klara barnomsorgsgarantin, säger Anders Johansson (S), kommunalråd, i en kommentar.

- Förskolan får ett tillagningskök och en utformning av inom- och utomhusmiljön som passar den pedagogiska inriktningen. En trygg och bra förskola underlättar för barnen att uppnå kunskapsmålen i skolan, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar.

Bakgrund

Uppdraget att ta fram en detaljplan för en ny förskola i Til gavs i december 2009. Planen överklagades först till Länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljööverdomstolen. Båda instanserna gav dock Sigtuna kommun rätt.

Ytterligare information
Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0727-27 67 92

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan