"Det här är mycket allvarligt och vi har påbörjat en utredning"

2018-02-01

En av Sigtuna kommuns nämnder visar ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket kommer som en total överraskning för hela kommunledningen.
- Det här är såklart allvarligt och vi har påbörjat en utredning kring hur det kunnat bli så fel, säger Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun.

Det var i gårkväll, den 31 januari, under arbetet med Sigtuna kommuns bokslut, som individ- och familjeomsorgsförvaltningen bekräftade att nämnden kommer att redovisa ett underskott på 25 miljoner kronor.
- Att nämnder vid bokslut rapporterar ett under- eller överskott som inte helt och håller stämmer överens med kalkylen är inget konstigt. Det kan till exempel ha kommit oförutsedda utgifter eller vara beräkningar som av olika anledningar blivit fel på grund av omständigheter som inte gått att förutse. Men när det är en så här stor missbedömning som 25 miljoner kronor, då är det allvarligt, säger Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun.
Individ- och familjeomsorgsnämndens nettobudget för 2017 var på 118 miljoner kronor. 
Förklaringarna till det stora underskottet under fjolåret är flera och berör både posterna för ensamkommande och för andra verksamheter.
Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen:
- Jag fick reda på detta idag och har satt in stora resurser för att gå till botten med vad som hänt och vad vi behöver göra för att något sådant här inte ska uppstå igen. Så sent som den 18 december fick individ- och familjeomsorgsnämnden besked från förvaltningen om att de skulle göra ett nollresultat. Och nu visar det sig att de gör ett underskott på 25 miljoner kronor. Om nämnden och kommunstyrelsen fått en förvarning kring detta hade vi kunnat vidta åtgärder, men nu står vi inför faktum. 25 miljoner kronor är väldigt mycket pengar och jag ser oerhört allvarligt på detta.

Vid frågor, kontakta:
Olov Holst (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-663 06 62

olov.holst@sigtuna.se

Johan Adler
Tf Kommunikationschef
073-661 36 86

johan.adler@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan