”En budget som tar ansvar för framtiden”

2015-09-25

På fredagen presenterade kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet) sitt budgetförslag för 2016.

- De områden vi sätter främst är skolan, äldreomsorgen och tryggheten. Skolan ska ge våra barn den bästa möjliga starten i livet. Äldreomsorgen för att ge våra äldre den livskvalitet de har rätt till och trygghet för att Sigtuna kommun ska vara en bra plats för alla att bo och verka i, säger Lars Bryntesson (S), ordförande i kommunstyrelsen.
 
Då ett av de prioriterade områdena i budgeten är äldreomsorgen, presenterades majoritetens förslag på äldreboendet Arhem i Märsta.

Vid årsskiftet kommer 36 nya lägenheter att stå klara för inflyttning där. Sigtuna kommun kommer därmed kunna möta det behov av platser som tidigare funnits, men som kommunen tvingats köpa på annan ort. De nya lägenheterna betyder att brukare som behöver ett korttidsboende, efter exempelvis en sjukhusvistelse, från och med 2016 kommer kunna erbjudas det i hemkommunen. Förutom det mänskliga värdet i detta, medför det även minskade kostnader för Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun satsar också på att utöka nattbemanningen på demensavdelningarna på Arhem, Ymer och Hemskogen.
 
Dessutom fick hemtjänsten drygt 30 nya tjänster nu i början av september, vilket också syns i budgeten för kommande år.
 
Satsningen på skolan fortsätter.
Antalet skolelever i Sigtuna kommun växer, och i takt med det byggs nya skolor och förskolor. Dessutom är många av skolbyggnaderna från 1970-talet i behov av uppfräschning. Därför satsar Sigtuna kommun stort på att rusta upp och modernisera gamla skolbyggnader och gårdar.

- De omfattande investeringarna i skolbyggnader och gårdar är speciellt viktiga för framtiden, och kommer också att fortsätta de närmaste tre åren. Trevliga och funktionella miljöer kommer att vara en förutsättning för att förbättra skolresultaten ytterligare, säger kommunalrådet Dan Rosenholm (FP).

Ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet ska finnas med i allt som planeras.

- Tydliga mätbara mål ska integreras i kommunens styrsystem för att säkra hållbarheten i kommunala beslut. Det övergripande arbetet med miljö-, natur- och klimatfrågor ska även fortsättningsvis hålla en hög nivå. Några exempel är att kommunen fortsätter att arbeta aktivt med ekologisk mat och att energiförbrukningen ska minska genom alternativa uppvärmningsformer och bättre energiteknik. Vi fortsätter arbetet för att stödja och stärka våra invånares miljömedvetenhet, säger kommunalrådet Pierre Cengiz Edstrand (MP).
 
Några av de effektiviseringsåtgärder som är planerade för kommande år är minskad sjukfrånvaro, lägre konsultkostnader och bättre upphandlingsavtal.
 
- Detta är en budget med sikte på att ta ansvar. Ansvar för framtiden! Vår strama budgetpolitik, med ett koncerngemensamt och systematiskt arbete med effektiviseringar, ger nu möjlighet till gradvist ökade satsningar på särskilt viktiga områden, säger Lars Bryntesson (S) och Dan Rosenholm (FP) fyller i:
- De effektiviseringsåtgärder som kommer att genomföras är helt nödvändiga för att behålla och öka kvaliteten i servicen samtidigt som markförsäljningarnas andel i driftsbudgeten fasas ut. Och tack till kommunens personal och chefer som genom konstruktivitet och kreativitet möjliggör förbättringarna.
 
Sigtuna kommuns mål- och budget för 2016 – 2018 behandlas på kommunfullmäktige torsdagen den 15 oktober, med start klockan 18.30 i Kulturum, Kunskapens hus.
 
Presskontakter:
Isabelle Ljungberg, politisk sekreterare (S)
Mobil: 070-420 04 11
E-post: isabelle.ljungberg@sigtuna.se
 
Caroline Ek, politisk sekreterare (MP)
Mobil: 070-145 03 92
E-post: caroline.ek@sigtuna.se
 
Robert Andersson, politisk sekreterare (FP)
Mobil: 073-666 53 91
E-post: robert.andersson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan