Sigtuna kommun berättar om anhörigdialogen på stor internationell konferens

2015-09-01

Forskare, politiker samt yrkesverksamma inom vård och hälsa kommer från olika länder för att vara med på den högklassiga konferensen Care and Caring i Göteborg. På fredag inviger Drottning Silvia tredagarskonferensen – där Sigtuna kommun är inbjuden för att berätta om anhörigdialogen.

Vi blir allt äldre, och därmed blir det allt större tryck och efterfrågan på välfärdstjänster som vård och omsorg. På den stundande konferensen kommer den växande utmaningen att diskuteras ur ett anhörigperspektiv. Enligt aktuell forskning har anhörigas insatser ökat de senaste åren och i Sverige ges 75 procent av all vård och omsorg till äldre av anhöriga.

Nyfikenhet kring metodiken

Gunilla Johansson (S) ordförande i äldre- och omsorgsnämnden och Sara Rahm Pernold, kvalitets- och utvecklingsstrateg har bjudits in för att berätta om hur Sigtuna kommun valt att arbeta för att förbättra anhörigstödet.
 - Min bild är att vi kommer in för sent, att vi måste arbeta mer i förebyggande syfte. De anhöriga måste få mer stöd och i ett tidigare skede än idag. Med anhörigdialogen som underlag ska vi ta reda på hur stödet kan se ut. Jag kan tänka mig att många av åhörarna på konferensen är nyfikna på vår metodik, hur vi får fram synpunkterna. Dialogformen över huvud taget tror jag väcker intresse, säger Gunilla Johansson.

Bra respons

I Sigtuna kommun är det dialogmöten med äldre och personal som lett fram till den äldreomsorgsplan som utarbetats. Metoden gav mycket bra respons så när det nu blivit dags att anta en anhörigpolicy, var det självklart att bjuda in till en anhörigdialog.
- Det som var nyckeln när vi gjorde äldreomsorgsplanen var att de som var med i dialogmötena kände att vi lyssnade in deras synpunkter. Det viktigaste när vi ska utforma anhörigpolicyn är att de anhöriga känner att deras verklighet återspeglas. Vi kommer precis ha fått sammanställningen från anhörigdialogen innan vi åker till Göteborg, så vi kommer att kunna visa citat direkt från anhöriga, säger Sara Rahm Pernold.

"Full av förväntan"

”För en hållbar utveckling i en demografi i förändring” är temat på årets konferens, som för första gången hålls i ett icke engelskspråkigt land.
- Jag är full av förväntan. Det ska bli spännande att få höra senaste nytt från några av världens mest framstående forskare, att få lyssna på alla intressanta föreläsare och skapa kontakter, säger Gunilla Johansson.
 
Klicka här för att komma till länken till anhörigkonferensen, som kan ses live

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan