Allt färre ungdomar i Sigtuna kommun röker och dricker alkohol

2018-09-13

Idag redovisas Stockholmsenkäten, där fler än 24 000 ungdomar i länet svarat på frågor kring sina tobaks-, alkohol-, och narkotikavanor.
- Vi är på rätt väg.
Sigtuna kommun har i mångt och mycket bättre siffror än vi haft någon gång, säger Marie Unander-Scharin, som är ansvarig för det förebyggande drogarbetet i kommunen.

92 procent av eleverna i årskurs 9 i Sigtuna kommun använder inte någon form av narkotika, 90 procent använder inte tobak och 66 procent dricker aldrig alkohol. Det visar resultaten från Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år och riktar sig till elever som går i grundskolans årskurs 9 och i tvåan i gymnasiet. I år har 828 elever boende i Sigtuna kommun svarat på undersökningen, som rör bland annat ungdomars tobaks-, alkohol- och drogvanor.

De flesta av de som använder narkotika har börjat sitt missbruk med vanlig tobak, så minskar antalet tobaksanvändare bland ungdomarna brukar det betyda att färre hittar till narkotikan.
Sett över tid har framför allt rökning bland unga minskat i många av Stockholms läns kommuner, liksom i riket som helhet.
 I år syns dock inte samma tydliga nedgång, i flera kommuner tycks utvecklingen ha stagnerat.
Men, i Sigtuna kommun fortsätter användandet av tobak att minska.

- Jag vet att prevention är svårt att mäta och jag vet också att det tar 6-7 år innan man kan se resultat. Men jag har ju varit ute i varenda årskurs sexa i kommunen och pratat om tobak, alkohol och droger sedan 2006 och jag hoppas och tror att det kan vara det som visar sig, säger Marie Unander-Scharin, Sigtuna kommuns preventions- och säkerhetssamordnare.
2016 svarade exempelvis 14 procent av niondeklassarna att de röker varje dag eller ibland, mot sju procent i år. Och andelen som svarar att de inte använder tobak över huvud taget har stigit från 84 till 90 procent. Dessutom är debutåldern på när ungdomarna rökt för första gången högre.
I snitt i länets kommuner använder 13 procent av eleverna i årskurs 9 tobak dagligen eller ibland.

Tillgängligheten till tobak i länet är fortsatt hög. I snitt i de olika kommunerna köper 42 procent av killarna och 32 procent av tjejerna i årskurs 9 som röker eller snusar sin tobak själv i butik eller kiosk. Det trots att det är förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år.
- Här i kommunen har vi arbetat hårt med tillsyn av kiosker och butiker och det kan vara det som bidragit till att ”bara” 14 procent av niorna svarar att de köper sina cigaretter där, säger Marie Unander-Scharin och fortsätter:
- 2014 var det 28 procent som uppgav att de fick köpa i kiosk eller butik och 2016 var det 18 procent, så det är en bra trend.

En annan positiv trend är att ungdomarna i Stockholms läns kommuner dricker allt mindre alkohol. Även här ligger eleverna i Sigtuna kommun under snittet.
- Något som dock är bekymmersamt är att allt fler föräldrar ger alkohol till framförallt sina döttrar. För två år sedan svarade 14 procent av tjejerna i årskurs två att de får alkohol av mamma eller pappa, i år är den siffran uppe på 28 procent, berättar Marie Unander-Scharin.

Vad gäller narkotikaanvändandet ligger det på ungefär samma nivå som tidigare. 92 procent av niorna och 78 procent av eleverna i tvåan uppger att de aldrig använt någon form av narkotika. Hos de som använder narkotika syns i undersökningen att Cannabis är det vanligaste preparatet, men att kokain börjar bli vanligare igen, liksom ecstasy. Hos tjejer i årskurs nio har användandet av narkotikaklassade tabletter, som exempelvis Rohypnol och Imovan, ökat rejält.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-09-13-rekordfa-unga-rokare---men-langt-till-malet-om-rokfritt-sverige.html

 

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan