Alla lärare i Sigtuna kommun får egen bärbar dator

2011-06-09

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Sigtuna kommun fortsätter sin offensiva satsning på IT i skolan. Samtliga lärare, från förskoleklass till årskurs nio, skall från och med höstterminen 2011 få tillgång till en personlig bärbar dator.

Samtliga kommunens lärare har idag tillgång till datorer i respektive skola, men datorerna är i regel inte personliga. Genom en extra satsning på bärbara datorer till samtliga lärare, från förskoleklass till årskurs nio, får lärarna ett personligt verktyg som kommer att underlätta deras planering, undervisning och administrativa åtaganden.

IT i skolan är inte längre ett ämne vid sidan om de andra ämnena i skolan, det är en integrerad del i all undervisning, oavsett ämne. Datorerna tillsammans med befintliga nätverk och annan IT-utrustning, som t.ex. projektorer, stärker lärarnas möjligheter att bedriva en modern undervisning.

Sigtuna kommun står, precis som alla andra kommuner i Stockholmsregionen, inför en stor rekryteringsutmaning fram till år 2015. För att kunna konkurrera med andra om de bästa lärarna är det viktigt att kommunen kan visa på att man som lärare får de verktyg som är nödvändiga för att nå kunskapsmålen.

- De bärbara datorerna i sig betyder egentligen ingenting. Men som en del i ett sammanhang med annan IT-utrustning blir den personliga bärbara datorn ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. På så vis tar nu Sigtuna kommun ytterligare ett steg mot ökad måluppfyllelse, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S).

Ytterligare information

Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, 0739-62 96 60

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan