Stort engagemang för bättre äldreomsorg

2014-12-04

Uppslutningen har varit enorm. Över hälften av Sigtuna kommuns invånare i åldern 65 år och äldre har med stort engagemang tyckt till, haft idéer och bidragit till det som kommer att stå som grund för kommunens tioåriga äldreomsorgsplan. Nu tar vi nästa steg.

Förra året bestämde sig Sigtuna kommun för att se över kommunens äldreomsorg.

För att kunna ta ställning till vilka vägval som borde göras, vilka önskemål som finns och vad som borde utvecklas och prioriteras har kommunen helt enkelt frågat de som vet det bäst, nämligen de som bor i kommunen och är 65 år och äldre.

”När vi bestämde oss för att ta krafttag och skapa Sveriges bästa omsorg för våra äldre var det självklart att först fråga alla kommuninvånare över 65 år hur de upplever omsorgen i dag och hur de vill att den ska se ut i framtiden. De många kloka synpunkterna ska ligga till grund för vår nya äldreomsorgsplan", säger Gunilla Johansson (S), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Responsen har varit fantastisk. Över 3 000 svarade på den enkät som kommunen skickde ut och nästan 400 kom till de dialogmöten som anordnades. Över hälften av de tillfrågade har alltså engagerat sig och bidragit med sina erfarenheter och önskemål, och när alla svar och resultaten av samtalen sammanställts är det personalen som får mest fokus.

”På alla dialogmöten vi haft, och i de enkätsvar vi fått in, har det varit tydligt att personalen är en avgörande faktor för att skapa en god omsorg. Vi tar därför steg två i processen och genomför nu personaldialoger för att ta reda på vilka förutsättningar som personalen behöver för att göra ett bra arbete", säger Marcus Brixskiöld (S), vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

I veckan inleddes dialogen med personal och chefer inom äldreomsorgen och den fortsätter även under nästa vecka.

Utifrån resultaten i Äldredialogen kommer representanter från såväl majoritets- som oppositionspartierna nu i december att presentera en Äldreomsorgsplan som sträcker sig fram till 2024.  
 
Sammanställning och resultat av Äldredialogen hittar du här

Presskontakt
Anna Jernberg Carlson
Pressekreterare Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan