AMOR – för trygghet och trivsel på Ekillaskolan

2018-11-07

Sedan höstterminen 2017 har Ekillaskolan i Märsta haft stort fokus på våldsprevention.
Redan under vårterminen 2018 märktes goda resultat av arbetet.
- Vi jobbar för att eleverna ska känna sig trygga och sedda här, säger Ekillaskolans socialpedagog Emma Magnusson.

Bättre studiero, lugnare miljö, färre kränkningsanmälningar och större acceptans. Det är några av effekterna på satsningen på Ekillaskolan.
Höstterminen 2017 inledde Emma Magnusson och Lisa Eckerbom, kurator på Ekillaskolan, sitt arbete med AMOR-gruppen.
AMOR står för antimobbning och rasism - vilket också innebär trygghet och trivsel.

Ekillaskolan, där omkring 470 elever går, är sexparallellig i samtliga årskurser. Alla klasser har två representanter i AMOR-gruppen, vilket ger en stor grupp när alla träffas.
- Vi träffas en gång i månaden, men då vi har 18 klasser här på skolan så brukar vi oftast dela upp våra träffar årskursvis. Sedan får klassrepresentanterna berätta för sina klasskompisar på lektionstid vad som kommit upp på våra samlingar, säger Lisa Eckerbom och berättar sedan vidare:
- Det är egentligen inga nya ämnen vi berör, men det är ämnen vi kanske inte brukar prata om på djupet så ofta. Men i AMOR-gruppen pratar vi om allt. Eleverna berättar om hur stämningen är på skolan, om de upplevt något som vi borde ta tag i, vad de skulle vilja ändra på och så vidare.

Eleverna får tillsammans bestämma vilka frågor de vill jobba med – eller mot.
-Det handlar det mycket om acceptans, HBTQ-frågor, rasism och mobbning, men också om bättre studiero på lektionerna och mindre stök i korridorerna. I våras märkte vi faktiskt en tydlig skillnad när vi gick varvet runt och eleverna gav sin lägesbild. Det märktes även i vårens kommunala enkät, att eleverna själva tyckte att det blivit lugnare här, säger Lisa Eckerbom.
- Ja, tajmingen kunde inte vara bättre, för vid vårterminens start 2018 inleddes dessutom satsningen på skolans våldspreventiva arbete, där såväl personal som elever och vårdnadshavare inkluderades. Och det här att vi alla jobbar åt samma håll, att vi är tydliga och har ett bra samarbete, det är A och O. Vi vuxna har blivit mer observanta på vad som sägs, hur det sägs och hur jargongen är bland eleverna. Mentorerna är också väldigt lyhörda och ”larmar” så att vi kan ta tag i eventuella problem i ett tidigt skede. Dessutom känner eleverna att de får vara med i processerna och att de blir lyssnade på, säger Emma Magnusson.

Att få eleverna att ställa upp på arbetet har inte varit några problem.
- Sjuorna, alltså de som inte varit med i den här satsningen tidigare, var svårast att få frivilliga representanter till AMOR-gruppen från nu under hösten. Det är också sjuorna som har en klar överrepresentation när det gäller kränkningsanmälningar denna termin. Våra åttor och nior däremot, som arbetat med frågor om våld, mobbning och acceptans under ett år, är knappt inblandade i några kränkningar alls i nuläget, berättar Lisa Eckerbom och Emma Magnusson säger:
- Några av de som gick ut nian i våras ville utbilda yngre elever i AMOR, och sa att de fått syn på sig själva tack vare arbetet i AMOR-gruppen – och det är väl ett bra betyg.

 

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan