737 miljoner föreslås till ombyggnation av Märsta station

2017-08-31

Idag kl 12.30 nåddes kommunen av det glädjande beskedet att Märsta station ingår i den nationella infrastrukturplanen som trafikverket föreslår regeringen att anta.

 

Beslutet kommer innebära stora förbättringar för invånarna i kommunen i form av ökad tillgänglighet men även en utveckling för hela regionen eftersom kapaciteten på hela sträckan Stockholm-Uppsala ökar. I dagsläget har Märsta station ca 14 000 resenärer dagligen och på grund av stationens och spårens befintliga skick utgör detta en stor flaskhals i trafikflödet och Uppsala.

Ett nytt resecentrum som finansieringen innebär skulle vara betydelsefull för kommuninvånarna men även hela Stockholms- och Uppsalaregionen. Redan under 80-talet var Märsta station utpekad som en station som behövde utvecklas och förnyas. Tidigare i år har en avsiktsförklaring mellan SL, trafikverket och Sigtuna kommun antagits. Märsta station föreslås nu kan bli del i en nationell plan för infrastruktur. I avsiktsförklaringen finns en överenskommelse om hur stationsombyggnaden ska finansieras.  Ombyggnationen är en stor infrastrukturinvestering och trafikverkets kalkyl, som även innefattar en övergång och bro över spåren, bidrar till en total investering om 737 miljoner kronor. Det är det mest optimala utfallet för Sigtuna kommun, som aldrig tidigare fått möjlighet till en så framskjuten prioritering i den nationella infrastrukturplanen. Det här innebär stora investeringsmöjligheter, en expansiv tillväxt och fler arbetstillfällen i kommunen samt hela regionen.

 

Trafikverket föreslår en satsning på 737 miljoner kr på Märsta station. Åtgärderna omfattar ett helt nytt resecentrum, ny bangård med nya spår och plattformar, en förbättrad kapacitet, en säkrare och mer tillgänglig stationsmiljö. Den nationella planen spänner över en 10-årsperiod där skapandet av ett helt nytt resecentrum föreslås ske med början 2024. Nu ska arbetet med att anta en järnvägsplan påbörjas. Den säkerställer genomförandet av ombyggnationen. Sigtuna kommun i samråd med landsting och trafikverket kommer gemensamt att lägga fram ett förslag på hur stationsbyggnaden och stationsområdet kommer att utformas. En modern station med säkra spårkorsningar för trafikanter samt fotgängare och cyklister kommer inom de närmaste åren att ha byggstart.

-Det här är viktigt och historiskt för Märsta och Sigtuna kommun. Märsta station är entrén till vår kommun och genom hårt och ihärdigt arbete har vi äntligen lyckats med det kommunen kämpat för i över 35 år. En ny stationslösning kommer underlätta för alla som bor i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S)Kontaktpersoner:

Sara Bertilsson (S)
Politisk sekreterare
Sigtuna kommun
Telefon: 08-591 26 026, 0704200411
E-post: sara.bertilsson@sigtuna.se

Katinka Palmgren
Kommunikationschef
Sigtuna kommun
Telefon: 073-6663315


Om Sigtuna Kommun
Sigtuna kommun har drygt 46 000 invånare. De bor i någon av tätorterna Märsta, Sigtuna, Rosersberg eller på den levande landsbygden. Sigtuna är Arlandakommunen med Sveriges största flygplats. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan