2,2 miljoner till ”Läsa, skriva och räkna-projektet”

2010-01-28

Det pedagogiska projektet ”Läsa, skriva och räkna” för elever i år 1-3 kommer att fortsätta även under 2010.  Sigtuna kommun fick i dagarna 2 235 000 kronor i statsbidrag som möjliggör en förlängning.

-  Vi fortsätter att stärka lärarnas kompetens och har höga ambitioner att kunna ge varje barn grundläggande kunskaper tidigt så att de kan nå målen, säger Gun Eriksson (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Under hösten 2009 genomfördes en stor utbildningsinsats för grundskolelärare i Sigtuna kommun. Utbildningsinsatsen skedde inom ramen för den nationella Läsa – skriva – räkna satsning som nu går in på tredje året. Syftet med satsningen är att stärka elevers basfärdigheter de första skolåren, i synnerhet för de elever som riskerar att inte nå målen.

Under höstterminen 2009 genomfördes ett flertal föreläsningar, workshops och utbildningsdagar med fokus på hur de yngsta eleverna ska stärkas i sina kunskaper att skriva, läsa och räkna. Ett arbete som Sigtuna kommuns skolor nu kommer att fortsätta att utveckla under 2010.

I år omfattar satsningen totalt 500 miljoner kronor varav Sigtuna kommun tilldelats 2 235 000 kr.

För mer information, kontakta:

Gun Eriksson (S), ordf. Barn- och ungdomsnämnden, tfn 070-250 74 20

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 59

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan