210 av Sigtuna kommuns pedagoger får höjd lön

2016-10-31

Sigtuna kommun har fått drygt elva miljoner kronor av staten för att höja lärarlönerna.

- Jag välkomnar att regeringen gör satsningar på skolans område för att höja läraryrkets attraktionskraft och förbättra kunskapsresultaten, säger Evalena Lindqvist (S) ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, KSAGU.

Sigtuna kommun har bland de högsta lärarlönerna i Sverige. Nu får de mest kvalificerade lärarna ytterligare påökning.

I våras beslutade nämligen regeringen om ett statsbidrag, kallat Lärarlönelyftet, för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

- Lärarlönelyftet ger oss kommuner möjlighet att göra särskilda lönesatsningar till våra duktiga pedagoger. Skolan är oerhört viktig då den lägger grunden för våra barn och elevers framtid, säger Pernilla Bergqvist (L) vice ordförande i KSAGU.

I hela landet får omkring 60 000 lärare ett lönelyft i och med de 3 miljarder kronor per år som staten satsar på detta. Sigtuna kommun får 11 750 000 kronor.
Hur kommunens öronmärkta pengar fördelas, och på vilka, finns tydliga föreskrifter kring.

För att omfattas av Lärarlönelyftet måste en rad kriterier uppfyllas. I regeringens förordning finns olika bedömningkriterier med beskrivningar av vad läraren ska uppnå i sitt arbete för att de olika kriterierna ska vara uppfyllda.

Kommunens arbetsgivarutskott har beslutat att löneökningarna i Lärarlönelyftet ska vara individuella och att det ska vara rektorerna eller motsvarande chef som ansvarar för löneökningarna med utgångspunkt i en individuell bedömning. Bedömningen har skett utifrån regeringens förordning med stöd av en bedömningsmatris och på en skala från mycket bra till excellent.

Efter bedömningsprocessen, som blev klar i dagarna, har Sigtuna kommun beslutat att ge 210 av kommunens anställda pedagoger höjd lön.

Löneökningen varierar mellan 1000-6500 kronor i månaden för de berörda. Den nya lönen började gälla från och med 1 juli i år, så det extra tillskottet kommer att betalas ut retroaktivt med novemberlönen.

Presskontakter
Henrik Josephson, tf pressekreterare
Telefon: 08-591 260 24, 073-661 35 98
e-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Isabelle Ljungberg
Politisk sekreterare (S)
070-420 04 11
isabelle.ljungberg@sigtuna.se

Robert Andersson
Politisk sekreterare (L)
073-666 53 91
robert.andersson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan