Rådgivande organ

I Sigtuna kommun finns fyra råd som arbetar med förvaltningsövergripande frågor.

Tillgänglighets- och pensionärsråden är rådgivande organ till kommunen i frågor som rör personer med funktionshinder samt ålders- och förtidspensionärer. Hälften av rådens ledamöter är kommunala politiker och andra hälften är representanter från intresseorganisationer.

Det brottsförebyggande rådet består av kommunala politiker och tjänstemän samt representanter från polisen och bostadsbolaget AB Sigtunahem.  Rådet driver kommunens brottsförebyggande arbete.

Landsbygdsrådet består till hälften av kommunala politiker och till andra hälften av representanter från kommunens fyra landsbygdsdelar. Landsbygdsrådet fungerar bland annat som en remissinstans till kommunen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan