Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för gymnasieelever och vuxna inom kommunen. Det innebär att nämnden har hand om gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola för gymnasieungdomar och vuxna, svenskundervisning för invandrare, ungdomsuppföljning samt uppdragsutbildning. Nämnden strävar efter att kommuninvånarna ska ha stor frihet i sitt val av utbildningar, dels genom samarbete med närkommunerna, dels genom ett eget varierat utbud.

Nämnden ansvarar dessutom för försörjningsstödsfrågor enligt socialtjänstlagens kapitel 4. Detta skiljer sig från många andra kommuner där det finns en socialnämnd som har hand om försörjningsstödsfrågor. 

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, liksom integration, flyktingintroduktion och arbetsmarknadsfrågor.

Ordförande

 

Namn: Mattias Askerson
Född: 1993
Partitillhörighet: Moderaterna (M)
Roll: Ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Lokalpolitiskt engagemang: Blev första gången invald i en nämnd (BUN) 2011.
Vision: Vi ska vara en kommun där man trivs att bo, leva och arbeta i. Jag ser att vi har alla möjligheter att förändra och förbättra och ser fram emot att jobba tillsammans med förvaltningen för att nå våra mål.
Vi måste höja kunskapsresultaten på Arlandagymnasiet, öka studieron och tryggheten. För dem som läser på SFI och Komvux ska vi ge bästa möjliga förutsättningar för att studera vidare eller ta sig ut i arbetslivet.
Vi måste få ner antalet hushåll som går på ekonomiskt bistånd. Vi ska byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap. Där spelar våra arbetsmarknadsinsatser en viktig roll.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun