Kultur- och fritidsnämnden

I Sigtuna kommun finns alla förutsättningar för bra fritid och god kultur.Sigtuna stad är ett riksintresse och en kulturhistorisk resurs som inte tillräckligt tagits till vara. Attraktionskraften för Sigtuna museum, på sikt med utökad utställningsyta för stadens medeltida historia, måste ökas.

2019 ska S:t Pers kyrkoruin restaureras och ett projekt påbörjas för att öka tillgängligheten och användandet av ruinen. Tänk att glasa in delar av ruinen och kunna ha utställningar, konserter, bröllop och andra evenemang i den fantastiska miljön!

I den gamla simhallen i Valsta öppnas en konstverkstad och målsättningen är att andra verksamheter också ska kunna etableras i den nu oanvända lokalen. Biblioteket i Valsta centrum öppnar och ska inrymma även ett kontaktcenter för samhällsservice. Valsta centrum ska fyllas av folk och aktiviteter.

Föreningar och organisationer i kommunen utgör en mycket värdefull resurs för att erbjuda kommuninvånarna en meningsfull fritid. Att föra dialog och samarbete med föreningarna samt stödja deras arbete kommer fortsatt ha hög prioritet. Kommunens lokaler och anläggningar ska utnyttjas effektivt och vara enkla att boka.

 

Lars Björling, Samling för Sigtuna (SfS) ,ordförande kultur- och fritidsnämnden

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun