Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet..


Kommunstyrelsen ska särskilt:

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av  fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

 

Viktiga ansvarsområden för kommunstyrelsen i Sigtuna är:

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
 

 

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott och ett arbetsgivarutskott.

Ordförande

  

Namn: Olov Holst
Född: 1963
Partitillhörighet: Moderaterna (M)
Roll: Ordförande i kommunstyrelsen
Lokalpolitiskt engagemang: Har varit politiskt aktiv sedan 2002, blev oppositionsråd 2012 och har sedan dess ägnat sig åt lokalpolitik på heltid.
Vision: Det viktigaste är att kommuninvånarna garanteras bra kärnverksamheter och kan känna sig trygga, såväl i skolan som på arbetet, på gatan och i sina egna hem. Det ska vi arbeta hårt för. Vi måste skapa ordning och reda i ekonomin och lugn och ro för förvaltningarna så de får rätt förutsättningar för att kunna erbjuda hög kvalitet på sina respektive områden. 
Det är också viktigt att vi har ett gott arbetsklimat och tydligt förhållningssätt mellan politik och förvaltning samtidigt som vi visar öppenhet och transparens.


Vice ordförande

Mats Weibull, Moderaterna (M)

 

2:e vice ordförande

Marie Axelsson, Socialdemokraterna (S) 

 

Oppositionsråd

Gun Eriksson, Socialdemokraterna (S)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Förtroendevalda i Sigtuna kommun