Kommunövergripande nämnder

Överförmyndarnämnd

Det finns en Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i föräldrabalken.

Nämndens kontor, överförmyndarenheten, ligger i Sollentunas kommunhus.

Familjerättsnämnd

Det finns en Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan