Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för den dagliga omsorgen och lärande för ungefär 7 000 barn från 1 till 16 år. De flesta verksamheter erbjuds både i kommunal och enskild regi. För de barn som är under sex år finns förskola, öppen förskola och familjedaghem. Sexåringarna går i förskoleklasser knutna till förskola och/eller grundskola.

För grundskolebarnen finns också fritidshem, eftermiddagshem och fritidsgårdar. Alla barn i de åldrarna har tillgång till det Naturskolan och Kulturskolan har att erbjuda. Om barnet behöver särskola eller annat kvalificerat stöd, finns även det att tillgå i kommunen.

Ordförande

 

Namn: Pernilla Bergqvist

Född: 1974

Partitillhörighet: Liberalerna (L)

Roll: Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Lokalpolitiskt engagemang: Valdes in i barn- och ungdomsnämnden 2008 och blev ordförande 1 januari 2015. Sitter även med i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Blev politisk gruppledare för Liberalerna under 2017.

Vision: Jag älskar Sigtuna kommun av hela mitt hjärta, här är jag uppväxt och gått genom tiden från barn till vuxen med minnen av varenda vrå i kommunen. Politik är som ett maratonlopp, det gäller att vara uthållig och aldrig ge sig. Jag har lovat mig själv och alla invånare att aldrig sluta kämpa för kunskap, bildning, trygghet och en positiv utveckling. Vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Förtroendevalda i Sigtuna kommun